Česká spořitelna, Masarykovo náměstí 3, Nová Paka

Česká spořitelna 

Masarykovo 3

 Objekt přístupný

 

 

Autobusové nádraží, Kotíkova

Autobusové nádraží

Kotíkova

 

Objekt nepřístupný

 

Česká pošta, Komenského 313, Nová Paka

Česká pošta 

Komenského 313

 Částečně přístupný objekt

 

 

Jak žádat o starobní důchod v roce 2014

Tisková zpráva MPSV

Zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/17388/TZ_280214b.pdf

Začíná paralympiáda. Ve stínu ruské invaze a v dvacetistupňových teplotách

Soči - Necelé dva týdny uplynuly od skončení Olympijských her v Soči a již zde začíná druhá vrcholová sportovní akce. Atmosféru příprav na další sportovní svátek, tentokrát handicapovaných sportovců, však zastínila ruská intervence na Krymu. Zahájení paralympiády můžete sledovat na ČT sport i našem webu dnes od 17:00. V průběhu Her Vám přineseme utkání sledgehokejové reprezentace a rozsáhlé denní přehledy.

Ukončení sKarty

Informace ke zrušení sKaret

  • Účty a sKarty se automaticky zruší k 30. dubnu 2014
  • Speciální sKarta jako průkaz osoby se zdravotním postižením skončí nejpozději  k 30. dubnu 2014
  • Poslední dávky budou prostřednictvím sKarty vyplaceny v březnu 2014
  • Po skončení výplaty prostřednictvím sKaret budou dávky vypláceny převodem na účet nebo
    poštovním poukazem
  • O změnu způsobu výplaty dávek můžete požádat Úřad práce ČR do konce ledna 2014

Kdy sKarty skončí?

Informace o zrušení povinnosti platit regulační poplatek za poskytování lůžkové péče od 1. 1. 2014

Článek o službě Sociální rehabilitace a o vzdělávání pracovníků Života bez bariér v časopis Achát

Pojďte s námi VYKROČIT DO PRÁZDNIN

VYKROČENÍ DO PRÁZDNIN

28. 6. 2013 OD 10:00hod

Denní stacionář občanského sdružení Život bez bariér Vás srdečně zve na netradiční vykročení do prázdnin

V krásném prostředí Prachovských skal jsme pro Vás připravili krátký pochod, v jehož průběhu se budete mít možnost setkat s lesními bytostmi (skřítkové, víly, hejkal, bludička), které pro Vás budou mít přichystány zábavné úkoly.

Na závěr akce se přesuneme do autokempu Jinolice, kde si na ohništi společně opečeme buřty a zazpíváme při kytaře.

Délka trasy pochodu je 1,5km.
Prostředí Prachovských skal není vhodné pro vozíčkáře, prostory autokempu Jinolice jsou bezbariérové.

Akce je určena pro osoby se zdravotním postižením a seniory.

Vstupné do Prachovských skal je zdarma
Zajištění občerstvení 50,-Kč (párek, nápoje, perník)

Odborné sociální poradenství - formulář

Plány města Nová Paka v oblasti bezbariérovosti v roce 2013

Starosta města Nová Paka popsal ve vydání Nových Novin ze 7.6.2013 plány města v oblasti odstraňování architektonických bariér


Štítky: 

Pohled na bezbariérovost v každodenním životě - příklady bezbariérových řešení z ČR a Švýcarska

Prohlédněte si analýzu shrnující poznatky získané v rámci 15 měsíců trvajícího projektu Švýcarsko-české spolupráce, který relizovalo občanské sdružení Život bez bariér spolu se třemi švýcarskými partnery, organizacemi Pro InfirmisHandicap Architecture Urbanisme Égalité Handicap.

V dokumentu s názvem "Pohled na bezbariérovost v každodenním životě - příklady bezbariérových řešení z ČR a Švýcarska" naleznete rozsáhlou fotodokumentaci zachycující architektonické překážky a bezbariérová řešení u veřejných i soukromých staveb v České republice a čtyřech švýcarských kantonech.
Zdokumentovaná bezbariérová řešení jsou popsána z hlediska české legislativy upravující přístupnost staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Dokument je ke stažení zde.

Žižkovská věž - problémová obsluha výtahů vozíčkářem

Seznamte se s plány bezbariérových úprav Žižkovské věže, o kterých informoval zástupce společnosti OREATHEA s.r.o. ve své reakci na dopis zaslaný CZEPA - Českou asociací paraplegiků. CZEPA tímto způsobem reagovala na podnět p. Fučíka z občanského sdružení Život bez bariér, který se jakožto vozíčkář potýkal při své poslední návštěvě Žižkovského vysílače s nemožností obsluhy jednoho z výtahů, které jsou určeny pro širokou veřejnost. 

Dopis zástupce společnosti naleznete zde.
Reakci CZEPA zde.

V říjnu 2013 zaslali také zástupci Pražské organizace vozíčkářů správci objektu žádost o nápravu s obdobným doporučením, které navrhla CZEPA. Níže návrh POV:

Aby  výtah, který má na základě informací od klienta ovladače v dosahu (přesná výška nebyla doposud ověřena), byl vyznačen symbolem přístupnosti. Druhý výtah může být využit dalšími návštěvníky, s tím, že je třeba upozornit na nedodržení normových hodnot (výška středu ovladače od podlahy má být uvnitř klece max. 1200 mm, přednostně 1100 mm).

 

Štítky: 

Test pneumatik na elektrický vozík

Zaměstnanec občenského sdružení Život bez bariér, p. Fučík, otestoval pneumatiky na elektrický ortopedický vozík. Jeho zjištění uveřejnil ve svém dubnovém vydání časopis VOZKA.

Poděkování p. Pokornému za promítání dokumentárních filmů v Centru bez bariér - Měsíčník Achát 5/2013

Štítky: 

Stránky