Inspirace, poznání a zábava hranicemi nekončí

I tento rok měli klienti a členové Polského svazu nevidomých (PNS) a novopackého Života bez bariér možnost zjistit, že lidé z druhé strany hranice jsou jim v mnohém podobní a že určitě mají své sousedy v čem inspirovat. Díky podpoře Česko-polského fóra a města Pieszyce toho společně za dva dny prožili opravdu mnoho.  

Vedle vydařeného 2. ročníku festivalu Hraní bez hranic - Granie bez granic, který se uskutečnil 15 září, se v rámci stejnojmenného projektu seznámilo osm desítek polských návštěvníků s historií a současnými aktivitami novopackého pivovaru, a mohli obdivovat také krásnou křížovou cestu od mistra Vladimíra Komárka v kostele sv. Petra a Pavla v Konecchlumí. Večer pak následovalo společné setkání, při kterém se hovořilo o tom, jakým způsobem jsou dobrovolníci zapojováni do aktivit sociálně zaměřených organizací v Polsku a Česku.

16. září navštívili společně klienti obou organizací Prahu. Ti, kteří zde byli poprvé, si nenechali ujít návštěvu pražského hradu, ostatní zavítali do muzea voskových figurín a na společnou procházku po Starém městě. 

Díky mnoha společným zážitkům se vztahy mezi pracovníky a klienty obou organizací opět prohloubily. Polští přátele poznali další kus naší krásné země a její historie a především navázali nové vztahy a přátelství na české straně hranice.

Veliké poděkování patří paní Elžbietě Lipińské a všem klientům PNS, kteří se podíleli na přípravě festivalu Hraní bez hranic - Granie bez granic, a paní Monice Fišerové za pomoc s tlumočením a organizací polské návštěvy.

Velice děkujeme také Česko-polskému fóru a polskému městu Pieszyce za finanční příspěvek, kterým spolupráci obou organizací podpořily.

Fotogalerii Lukáše Hájka zachycující festival Hraní bez hranic - Granie bez granic si můžete prohlédnout ZDE.

Fotogalerii z ostatních aktivit společného česko-polského projektu si můžete prohlédnout ZDE.