PODĚKOVÁNÍ NADACI – VÝBORU DOBRÉ VŮLE OLGY HAVLOVÉ

Chtěli bychom poděkovat nadaci Výbor dobré vůle Olgy Havlové za poskytnutí finančního dar v částce 10.000 Kč na pořízení Motomedu Viva 1. Motomed využijeme v naší půjčovně kompenzačních pomůcek, kde tento přístroj využijí jak klienti po úrazech, DMO, mozkových mrtvicích, tak i např. senioři jen tak na protáhnutí jak horních, tak dolních končetin.

Věříme, že tato kompenzační pomůcka pomůže spoustě klientů.

Ještě jednou opravdu moc děkujeme a vážíme si Vaší pomoci.