Schůzka s rodiči a opatrovníky i v roce 2017…

Setkání rodičů a opatrovníků patří již několik let k úspěšné komunikaci mezi denním stacionářem (DS), rodiči a opatrovníky našich klientů. Scházíme se jednou za rok a pro nás je to důležitý moment i vazba k vytváření a naplnění cílů.

Rodiče, zákonní zástupci společně se svěřenci, pracovnicemi DS a vedení sociálních služeb se sešli dne 20.2.2017 ve 14 hodin v prostorách DS. Příjemné setkání zahájila vedoucí sociálních služeb Mgr. Lucie Mánková. Seznámila přítomné s chodem a akcemi stacionáře na rok 2017. Poohlédla se za splněnými cíly v roce minulém. Zdůraznila důležitost zpětné vazby, hlášení změn a dodržování vnitřního řádu. Pochválila klienty za jejich docházku a seznámila s možností kulturních a sportovních akcí.

Ředitelka Jitka Fučíková informovala o nových, moderních prostorách DS, které nahradily stávající. Je zde prostorná terasa, odpočinková místnost, kde mohou klienti v rámci svého pobytu relaxovat. Zmínila i prostor parku před budovou, kde v jarních měsících vzniknou pod širým nebem cvičící stroje, které obohatí pobyt v organizaci.

Připomínky, dotazy a povídání s pracovnicemi DS uzavřelo příjemné setkání, které proběhlo v přátelské atmosféře, na zúčastněných bylo vidět, že jsou rádi, že je o jejich svěřence dobře postaráno a že sem chodí rádi. Rozešli jsme se s dojmem, že naše práce má smysl, za což patří poděkování hlavně všem pracovnicím DS.

 

 

Michaela Čechová

Pracovnice v sociálních službách denního stacionáře

Projekt je realizován za podpory Nadace Agrofert