Setkání u "hranatého" stolu se zástupci škol

25. března se v Centru bez bariér uskutečnilo další setkání u "hranatého stolu", které občanské sdružení Život bez bariér pořádá tento rok v rámci výročí 10ti let od svého založení, aby získalo zpětnou vazbu od svých partnerů a navázalo nové kontakty pro spolupráci.

Výměna zkušeností a podnětů tentokrát probíhala ze zástupci škol. V prostředí Centra bez bariér s nimi pracovníci sdružení probrali možnosti vzájemné spoupráce. Představili jim projekt Prevence proti úrazům, jehož cílem je v letošním roce proškolit až 600 dětí, které budou mít díky debatám se zdravotně postiženými spolupracovníky sdružení možnost překonat předsudky a mylné představy, které o životě hendikepovaných mají, a získat návodné informace proto, aby těmto lidem mohli v případě potřeby správně pomoci. Debaty také seznamí žáky a studenty s nejčastějšími příčinami úrazů a budou je motivovat k tomu, aby jejich chování úrazům předcházelo. 

Sdružení nabídlo zástupcům škol možnost zapojit žáky a studenty do dobrovolnických aktivit, jak při zajišťování služeb pro zdravotně postižené a seniory, tak při zajištění provozu sdružení, koordinaci projektů a dalších aktivitách, při kterých mohou žáci využít své znalosti a dovednosti.   

Debata se také stočila k zaměstnávání zdravotně postižených v rámci sdružení a k jeho sociálním službám, které po ukončení základního a/či středního vzdělání mohou využít žáci praktických škol a speciálních tříd. Blíže byla představena především služba Sociální rehabilitace a zařízení Denního stacionáře.  

Mluvilo se také o společných aktivitách, při kterých studenti středních škol a učelišť mohou naučit klienty sociální rehabilitace dovednosti získané ve škole - vaření, šití, truhlářské práce, práce na počítači a podobně. 

Nakonec se účastníci pobavili o bezbariérovosti objektů školských zařízení a byli seznámeni s možností zmapování přístupnosti objektů. Byla jim také nabídnuta konzultace v případě projektování investičních prací tak, aby zamýšlené úpravy zvýšily přístupnost objektů či jejich částí pro žáky se zdravotním omezením. 

Na závěr setkání si jeho účastníci prohlédli prostory Centra bez bariér a dalších středisek sdružení.

Cílem celého setkání bylo iniciovat společné aktivity, které umožní klientům sociálních služeb a žákům a studentům získávat společné zážitky a pomocí nich překonávat domnělé bariéry. 

Prezentace s nabídkou spolupráce pro žáky a studenty je ke stažení zde. [2,2 MB]