Za kulturou s klienty sociální rehabilitace

Klienti a pracovnice sociální rehabilitace se v úterý po Velikonocích vypravili na návštěvu jičínské galerie. Od plánované cesty je neodradilo ani chladné a na duben nezvykle nevlídné počasí.

Cílem byla výstava fotografií známého českého fotografa Jindřicha Štreita v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně.

Klienti se na kulturní zážitek pečlivě připravovali. Seznámili se s osobností fotografa Jindřicha Štreita a jeho dílem. Jindřich Štreit patří k předním českým dokumentaristům. U nás i v zahraničí se stal známým zejména díky zachycování života na českém venkově, kterému se věnuje už od sedmdesátých let. Dalším jeho silným tématem je zobrazování lidí tzv. na okraji společnosti. Cykly fotografií z věznic, handicapovaných či drogově závislých lidí, utečenců před válkou, v poslední době doplnil sérii o lidech bez domova, se kterou slaví velké úspěchy. Informace o umělci byly východiskem pro společné zamyšlení nad životem, nad lidskými hodnotami, získání informací o vystavených odborných publikacích z jičínského regionu.

Návštěva Jičína sloužila také k nácviku chování a řešení různých situací z individuálních plánů klientů sociální rehabilitace. Např. nácvik chování v různých společenských situacích:

(komunikace s řidičem autobusu při zakoupení jízdenky, komunikace se pokladní muzea při nákupu vstupenek, dárkových a upomínkových předmětů, komunikace s obsluhou jídelny a cukrárny při výběru a objednání oběda (samoobslužná jídelna) a kávy a zákusků. Nácvik finanční gramotnosti (placení jízdného, vstupenek, občerstvení, nákup oblečení, nákup potravin na vaření). Nácvik schopností využívat dopravní prostředky (vyhledání čísla nástupiště na autobusovém nádraží). Samostatný pohyb a orientaci ve venkovním prostředí si klienti procvičili při cestě do zámecké galerie, po městě a při cestě zpět na autobusové nádraží.

Všechny nácviky proběhly za podpory pracovnic v sociálních službách. Akce se všem klientům moc líbila, vyjádřili se, že pro ně byla zajímavá a poučná, doprovodné aktivity (procházka, cukrárna, nákupy, společný oběd) završily příjemný a pohodový den. Kontakt a komunikaci v jiném sociálním prostředí, než jsou zvyklí (více lidí, větší ruch apod.) opět zvládli výborně.
 

Služba sociální rehabilitace je součástí projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV“, který je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).