Prevence proti úrazům

Aktuální nabídka akcí pro školy

Zapojte žáky a studenty do workshopů vedených zdravotně postiženými - společný zážitek jim pomůže překonat předsudky a strach

Setkání u "hranatého" stolu se zástupci škol

25. března se v Centru bez bariér uskutečnilo další setkání u "hranatého stolu", které občanské sdružení Život bez bariér pořádá tento rok v rámci výročí 10ti let od svého založení, aby získalo zpětnou vazbu od svých partnerů a navázalo nové kontakty pro spolupráci.

Výměna zkušeností a podnětů tentokrát probíhala ze zástupci škol. V prostředí Centra bez bariér s nimi pracovníci sdružení probrali možnosti vzájemné spoupráce. Představili jim projekt Prevence proti úrazům, jehož cílem je v letošním roce proškolit až 600 dětí, které budou mít díky debatám se zdravotně postiženými spolupracovníky sdružení možnost překonat předsudky a mylné představy, které o životě hendikepovaných mají, a získat návodné informace proto, aby těmto lidem mohli v případě potřeby správně pomoci. Debaty také seznamí žáky a studenty s nejčastějšími příčinami úrazů a budou je motivovat k tomu, aby jejich chování úrazům předcházelo. 

Na vlnách zdraví se studenty Gymnázia a SOŠPg v Nové Pace

Ve středu 3. dubna proběhl na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické v Nové Pace tematický den s názvem Na vlnách zdraví. Studenti měli tento den možnost buď připravit pro své spolužáky konkrétní aktivity týkající se péče o duševní pohodu a fyzické zdraví, či se zúčastnit programu, který pro ně připravili jednotlivci a organizace, jejichž činnost s rozvojem duševního a fyzického zdraví souvisí.

Program dne zahrnoval například: trénování paměti, cvičení pilátes, setkání s hasiči, přednášku na téma kouření, seminář o bezpečném užívání internetu a další.

Zaměstnanci občanského sdružení Život bez bariér si v rámci dlouhodobého projektu Prevence proti úrazům připravili pro studenty čtyř tříd prezentace, které se týkaly života osob se zrakovým postižením, péče o seniory v domácím prostředí a sportovní činnosti osob se zdravotním hendikepem.

Všechny tři tematické okruhy zahrnovaly jak základní teoretické informace z dané oblasti, tak praktickou část, v rámci níž si mohli studenti vyzkoušet například vlastnosti kompenzačních pomůcek jako je ortopedický vozík, slepecká hůl či chodítko, seznámit se s Braillovou abecedou či se přesvědčit o schopnostech vodícího psa. Mnoho studentů také se zájmem vyzkoušelo některé ze sportovních aktivit, které jsou provozovány lidmi se zdravotním postižením, konkrétně hru bocciu a jízdu na trojkole.

Fotodokumentace z besed pořádaných v rámci projektu Prevence proti úrazům

Prohlédněte si fotografie z některých našich besed se studenty na téma Prevence proti úrazům a přečtěte si reakce zástupců některých školských zařízení, která se do projektu zapojila.


 

Stránky