…Je tu prosinec, poslední měsíc v roce…

 Čekaly nás příjemné události, s nimi spousta aktivit, abychom si je užili a měli pohodu.
„Covid“ nám komplikuje životy. S respirátory se cukroví nepeče s tou správnou radostí.
  Slastnou vůni vanilkových rohlíčků, čichové pohárky nezaznamenají s takovou intenzitou,
  ale cukroví patří k naší oslavě, takže jsme pekli a stáčeli rohlíčky, vykrajovali dortíčky...
  Trošku později, než praví pranostika, přijel i „Martin na bílém koni“, zima za oknem vypadala
  idylicky, ale fučelo tak, že jsme ani nemohli ven. Stavba sněhuláka se musela odložit. 

Anketa Oživme znovu klášter

v průběhu roku 2021 Život bez bariér, z.ú. připravil anketu, jejímž cílem bylo získat podněty z řad veřejnosti, jaké aktivity by se mohly konat v opraveném klášteře v Nové Pace. Konkrétně část 1. nadzemního podlaží spolu s rajskou zahradou budou určeny pro komunitní centrum. Jaká je přesná definice komunitního centra? Jedná o zařízení sloužící ke konání nejrůznějších aktivit (například kulturních, vzdělávacích nebo tělovýchovných) pro určitou komunitu anebo poskytování sociálních služeb zejména sociálně vyloučeným osobám.

Předvánoční posezení sociálních služeb

rok utekl jako voda. Tým pracovníků sociálních služeb připravil v roce 2021 pro klienty mnoho činností a aktivit. V rámci tradičních vánočních posezení sociální rehabilitace a denního stacionáře byla jedinečná příležitost rekapitulovat celý rok, popovídat si, které zážitky byly ty nejlepší. Bylo příjemné slyšet od klientů, jak moc se jim líbilo v ZOO Dvůr Králové nad Labem, v areálu Botanicus, v Campu Pecka a na dalších místech nejen v okolí Nové Paky. Polo příjemné slyšet slova chvály od klientů, že jsou spokojeni, že se těší na každý nový den, co jim přinese za zážitky.

Poslední projektový den v rámci realizace projektů Centrum bez bariér II a komunitní centrum Nová Paka

Projekty Centrum bez bariér II a Komunitní centrum Nová Paka jsou realizovány od roku 2017 díky podpoře IROP. Stavební práce se naplno rozjely firmou MBQ s.r.o. ke konci roku 2020.  V průběhu roku 2021 se projektový tým složený ze zástupců Života bez bariér, z.ú., dodavatele stavby firmy MBQ s.r.o., projektantů, stavebního, autorského a bezpečnostního dozoru, zástupců památkářů a vedení města Nová Paka scházeli pravidelně každý týden individuálně, každých 14 dní na tzv. velkém projektovém dnu, což je zhruba 60 setkání.

Děkujeme, že nám pomáháte

Život bez bariér, z.ú se sídlem v Nové Pace je organizací, která provozuje sociální služby, má rozsáhlou půjčovnu kompenzačních pomůcek pro seniory a tělesně postižené. Má však také rukodělné chráněné dílny, kde lidé s různým druhem postižení vyrábí originální výrobky z keramiky, papíru, tapet, ale i šité či zpracované na tkalcovském stavu. Mnoho výrobků díky ředitelce Aleně Pechalové ze ZŠ Komenského ulice 414, Čelákovice putovalyz Nové Paky do 100 km vzdáleného místa, aby udělaly radost tamním lidem.

Sbírka od ČSOB je zahájena!

Zdravíme všechny a zároveň bychom na vás měli malou prosbičku…

Zapojili jsme se do projektu od ČSOB – NÁBYTEK PRO KLIENTY DENNÍHO STACIONÁŘE.
Věříme, že máme velkou šanci získat navíc až 50.000 Kč od ČSOB. Více informací najdete zde

Štítky: 

Mikulášská nadílka v Životě bez bariér

Dne 6. 12. 2021 zaměstnanci sociálních služeb uspořádali mikulášskou besídku v denním stacionáři. Program byl opravdu bohatý. Povídání o Mikuláši, soutěže, písničky, film „ S čerty nejsou žerty“ a očekávaný příchod Mikuláše, Anděla a Čerta. Klienti přednesli básničky, říkanky a Mikuláš s Andělem i Čertem nadělili všem klientům dárečky. Popravdě nutno přiznat, že u Máchova jezera má Život bez bariér mnoho let také anděla p. Šantrůčkovou, která nám zdarma plete ponožky.

Lidé se ptají.

Končí rok 2021 a v Životě bez bariér, z.ú. v roce následujícím nastanou velké změny. Na podzim 2022 se naše sociální služby zčásti přestěhují do nových prostor opraveného kláštera v Nové Pace. Potkávám mnoho lidí, kteří se ptají. Jejich nejčastější otázkou je, že nevědí jaké další klienty a s jakým postižením v klášteře najdou nové zázemí. Otázky typu budou chodit nebo jenom ležet? Budou uzavřeni a nebudou moci chodit ven? Odkud budou? Budou staří nebo mladí?  Bude klášter zase jako nemocnice? Asi je dobré popsat aktivity a činnosti, které by v klášteře měly být provozovány.

Z facebooku poslance Tomáše Czernina

Pondělí v Životě bez bariér

v pondělí 29. 11. 2021 se konal druhý den, kdy jsme mohli veřejnosti a hostům ukázat a nabídnout naše krásné výrobky, které připravili nejen zaměstnanci keramické a šicí chráněné dílny, ale i klienti denního stacionáře nebo sociální rehabilitace. Byli jsme mile překvapeni, neboť kromě široké veřejnosti přijali pozvání významní hosté. Přijela také  zástupkyně firmy Vileda z Lázní Bělohrad a nakoupila dárečky pro své zaměstnance. Všem přítomným vůbec nevadila omezení typu respirátor nebo covid pas.

Blížíme se ke konci roku, je tu listopad

na DS jsme začali poradou zaměstnanců - je nutné spojit hlavy dohromady, vytvořit ty správné plány…
Zároveň se proškolit: „V nebezpečí vědět, kterým směrem vyrazit“- Požární evakuace.
Sychravé počasí sice nastolilo „cibulový oblékací režim“, vrstvíme oblečení, bereme čepice, rukavice,
trvá nám oblékání déle, ale ven chodíme stále a rádi. Když je jasná obloha, stále se ty žluté lístky na břízách mihotají a září jako zlaté dukáty, a ty dubové, ty jsou zase lesklé a hnědé jako perníky.
Zkusíme je přizdobit?

Neděle v Životě bez bariér

28. 11. 2021 se konal den otevřených dveří. Ti kteří se přišli podívat, měli možnost prohlédnout prostory Centra bez bariér, kde jsou provozovány sociální služby, chráněné dílny nebo mohli navštívit půjčovnu kompenzačních pomůcek. Zároveň bylo možné zakoupit originální výrobky pro radost, které připravili jak zaměstnanci chráněných dílen tak klienti sociálních služeb. Všechny prostory již avizovali, že se blíží Vánoce, kdy je dobré se zastavit, načerpat klid a vychutnat si atmosféru blížícího se konce roku. Děkujeme všem, kteří podpořili práci lidí se zdravotním postižením.

Přípravy na předvánoční jarmark jsou už dokončeny

Ochutnávka toho, co pro vás chystáme na náš předvánoční jarmark, který se uskuteční v rámci dne otevřených dveří v Centru bez bariér, 28. - 29. listopadu 2021.

Těšíme se na Vás :-)

POZOR ZMĚNA … Předvánoční jarmark bude, ale …

25. 11. 2021 vstoupila v platnost nová opatření vlády a tím prostory Centra bez bariér při konání Dne otevřených dveří spojený s výstavou a prodejem výrobků bude přístupný  pouze pro osoby s plným očkováním proti COVID-19 nebo prodělání nemoci COVID 19 v období do 180 dní. Opatření se nevztahuje na děti do 12-ti let. U vstupu bude provedena kontrola Certifikátu EU COVID-19

Předvánoční jarmark v Nové Pace

Předvánoční jarmark se bude konat ve dnech 28. 11. - 29. 11. 2021 s tímto mimořádným opatřením.  Do objektu Centrum bez bariér (budova č. 2) bude zajištěn označený samostatný vstup, kde bude kontrolována bezinfekčnost (očkování proti COVID 19 nebo doklad o prodělání nemoci vyjma děti do 12 let). Ti, kteří nebudou očkováni, budou mít možnost zakoupení antigenního testu na místě a nechat se otestovat. Tuto dobu čekáním na výsledek může každý příjemně strávit ve vytyčeném prostoru sledováním video produkce o realizaci projektů opravy kláštera v Nové Pace.

Stránky