Test pneumatik na elektrický vozík

Zaměstnanec občenského sdružení Život bez bariér, p. Fučík, otestoval pneumatiky na elektrický ortopedický vozík. Jeho zjištění uveřejnil ve svém dubnovém vydání časopis VOZKA.

Poděkování p. Pokornému za promítání dokumentárních filmů v Centru bez bariér - Měsíčník Achát 5/2013

Štítky: 

Hry bez hranic 2013

Přijďte se pobavit a rozpohybovat se na každoroční sportovní akci Hry bez hranic. Tento rok se sejdeme v úterý, 21. května, ve sportovní hale ZŠ Komenského v Nové Pace. Pro více informací kontaktujte pí. Ilonu Hylmarovou.

Exkurze u Horské služby ve Špindlerově Mlýně

O velice zajímavé, ale také náročné a zodpovědné práci horské služby si uživatelé Denního stacionáře měli možnost popovídat přímo s jejími pracovníky v domě horské služby ve Špindlerově Mlýně dne 19. 4.2013. Poutavá prezentace všem účastníkům exkurze přiblížila, jak v praxi probíhají záchranné a pátrací akce v terénu, jak se vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor i jakou podobu mají lavinová pozorování.

Monitory od ČSOB

Dne 3.5. získalo naše sdružení darem 8 LCD monitorů od ČSOB Praha. Monitory budou využity k modernizaci počítačové techniky administrativního zázemí organizace a k vybavení PC učebny pro vzdělávání zdravotně postižených klientů. Za darovanou techniku moc děkujeme.

 

Jarní jarmark v Centru bez bariér 2013

Ve dnech 24.3. - 25. 3. 2013 se konal v Centru bez bariér Jarní jarmark. Po oba dny byly k prodeji připraveny dárkové předměty z pedigu, látky, proutí a nechyběly ani keramické výrobky. Pro širokou veřejnost byl připraven kulturní program. Klienti denního stacionáře a sociální rehabilitace připravily písničky a velikonoční koledy a velikonoční atmosféru umocnilo vystoupení dětí z MŠ1 - pěvecký soubor Sedmihlásek.

Světový den invalidů v Polsku

V roce 2008 naše sdružení Život bez bariér o.s. navázalo spolupráci s Polským svazkem nevidomých z města  Dzierzoniów v Polsku.

Dne 21. 3. 2013 jsme přijali pozvání od zástupce našeho polského partnera, p.Lipinské, na Světový den invalidů. Uživatelé denního stacionáře si pro účastníky této akce připravili kulturní vystoupení. Na programu dne bylo mimo jiné také hudební vystoupení nevidomých invalidů z polské organizace. Po kulturních zážitcích se naši klienti přemístili do místní základní školy. Po milém přivítání následovala prohlídka školy a ukázka její bezbariérovosti. V odpoledních hodinách se naši klienti vydali na cestu zpět do České republiky. 

Jarní jarmark 2013

Inspirující fotografie bezbariérových řešení a pomůcek usnadňujících pohyb a orientaci

Prohlédněte si fotografie zajímavých a funkčních bezbariérových řešení a pomůcek i úprav, které užívání konkrétních objektů osobami s omezenou schopností pohybu a orientace neumožňují.

Příklady (bez) bariérových řešení pro Vás zdokumentovali zástupci sdružení na území ČR (převážně Královéhradecký kraj) a Švýcarska v rámci 15 měsíčního projektu Švýcarsko-české spolupráce.  

Fotogalerie:
Kantony Curych a Basilej
Královéhradecký kraj
Kantony Thurgau a Bern

Štítky: 

ČARODĚJNICE NA KLÁŠTEŘE 2013

Srdečně zveme širokou veřejnost na další ročník ČARODĚJNIC NA KLÁŠTEŘE.

Přijďte se pobavit s námi. Občerstvení a možnost opékání vuřtů zajištěno.

Těšíme se na Vás... 

Poděkování firmě ČEMAT trading, spol. s.r.o.

Občanské sdružení sídlí v areálu bývalé nemocnice a kláštera v Nové Pace, ve kterém poskytuje sociální služby zdravotně postiženým a seniorům. Dlouhodobým cílem sdružení, je vytvořit v areálu Centrum komplexních služeb pro zdravotně postižené, seniory a veřejnost.

Údržba a postupná revitalizace areálu, který se skládá ze tří objektů a rozsáhlého venkovního prostraství, jsou z velké části zajištěny pomocí  multifunkčního zemního stroje - smykového nakladače B961 (,,Bobík“). Ten je upraven na ruční řízení a obsluhuje ho těžce tělesně postižený vozíčkář. ,,Bobík“ je denně v provozu a pomáhá jak s údržbou, tak při postupných svépomocných opravách areálu.

Firma ČEMAT trading, spol. s.r.o. darovala sdružení na uvedený nakladač novou sadu pneu a protože pneu na tomto smykovém nakladači doslova "hoří", jsme za tento dar velice vděční.

 

 

Štítky: 

Prezentace projektu "Centrum bez bariér v Nové Pace" v rámci aktivit mezinárodní iniciativy HEALTH EQUITY

Projekt Centrum bez bariér v Nové Pace byl představen v rámci semináře evropských regionů, který se konal 25. - 27. března 2013 v objektu Výboru regionů v Bruselu v rámci mezinárodního projektu Equity Action (www.eurohealthnet.eu) za účasti zástupců Evropské komise, Výboru regionů, organizace EuroHealthNet a mnoha dalších organizací a institucí.

Prodejní výstava ve Staré Pace s rukodělnou dílničkou pro děti

Společně proti bariérám v Nové Pace - Konference na téma bezbariérovost

Prohlédněte si prezentace vedoucí občanského sdružení Život bez bariér, paní Jitky Fučíkové, která zazněla na Konferenci věnované tématu bezzbariérovosti, kterou občanské sdružení uspořádalo dne 13. února 2013 v rámci projektu Švýcarsko-české spolupráce.

Prezentace Společně proti bariérám v Nové Pace představuje projekt realizovaný ve spolupráci s městem Nová Paka, který inicioval odstranění významného počtu architektonických bariér.

Další příspěvky věnované bezbariévé architektuře a projektům zaměřeným na odstraňování bariér, které byly prezentované na konferenci, jsou k dispozici na webových stránkách projektu.

Individuální projekt „Služby sociální prevence v Královehradeckém kraji II“

V rámci jednacího řízení podala naše organizace Život bez bariér, o.s. nabídku na zajištění dostupnosti a poskytování sociální služby Sociální rehabilitace pro osoby s mentálním, tělesným postižením a duševním onemocněním. Na základě této nabídky jsme byli vybráni do projektu „Služby sociální prevence v Královehradeckém kraji II“.

Stránky