Život bez bariér vám přeje krásné vánoční svátky!

Klášter mládne? Nebo my stárneme? Rekapitulace 2006 - 2020

Děkujeme všem, kteří se podíleli na rekonstrukci novopackého kláštera a věnovali mu kus svého života.

Děkujeme všem, kteří pomáhají, aby klášter opět ožil. Fotogalerii najdete zde

Předvánoční dny v sociálních službách

Ve dnech 16. 12. a 17. 12. pracovníci sociálních služeb denního stacionáře a sociální rehabilitace připravili pro uživatele milé posezení s občerstvením. Nechyběly vánoční koledy, tradice, shlédnutí filmu. Uživatelé potěšili přítomné svými podněty a nápady pro nadcházející rok 2021. Dozvěděli jsme se mnoho poznatků z roku 2020 takzvaně očima uživatelů. I když vše probíhalo v atmosféře spíše komorní, všichni byli spokojeni. Uživatelé našli pod stromečkem krásné dárky, nechyběl bramborový salát, řízky, cukroví, ale hlavně pohodová atmosféra.

Co je pro práci v sociálních službách nejdůležitější?

Život bez bariér, z.ú. se sídlem v Nové Pace poskytuje sociální služby pro uživatele s různým druhem zdravotního postižení, pro seniory, pro laicky pečující.

Přání z Denního stacionáře

Program akcí na rok 2021

Vánoční dekorace

Dne 10. 12. 2020 se konal poslední kurs pro uživatele sociální rehabilitace. Cílem bylo připravit a upravit prostory pro období vánoc. Jak je patrno z fotodokumentace lze vyrobit krásnou výzdobu co příroda nadělila. Stačí kreativita, nápaditost a výsledkem je vyzdobený interiér s atmosférou vánoc. Díky Nadaci ČEZ bylo možné tyto kurzy v roce 2020 pořádat a uživatelé sociální služby se tak v roce 2020 zdokonalili v mnoha běžných činnostech, které určitě budou přínosem.

Z oficiálního facebooku JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D.

Rekonstrukce novopackého kláštera začala! Na konci listopadu (27. 11. 2020) byla podepsána smlouva o dílo s firmou MBQ s.r.o. A po třech dnech jim i bylo předáno staveniště – tedy bývalá nemocnice v hrozném stavu. MBQ s.r.o. jako vítězná stavební společnost v soutěži nabídla, že dle projektu zrekontruuje za 107,5 mil Kč včetně DPH. Doba realizace je 14 měsíců s dokončením stavby a kolaudací v lednu 2022.

Opravy kláštera probíhají dle harmonogramu

Poslední den v listopadu 2020 bylo firmě MBQ s.r.o. předáno investorem Životem bez bariér, z. ú. staveniště a byly započaty stavební práce v souladu s projekty  pod názvem Centrum bez bariér II a Komunitní centrum Nová Paka. Harmonogram prací je stanoven na 14 měsíců, kdy v lednu 2022 by měly být dokončeny prostory pro sociální služby a komunitní centrum. Konkrétně opraveno bude 2. PP, 1 PP a 1 NP a rajská zahrada v celkové výši  107.5 mil Kč .

Kalendáře od REPROTISKU

Děkujeme firmě Reprotisk s. r. o. - Šumperk za darování krásných a praktických kalendářů na rok 2021. Kalendáře využijí jak klienti tak i zaměstnanci v naší organizaci.

Ještě jednou děkujeme a přejeme vám všem především hodně zdraví, spokojenosti v novém roce 2021

Štítky: 

Podpořte skupinu KOMUNÁL

Rádi bychom podpořili skupinu Komunál, která pořádá svojí sbírku na Donio.cz - https://www.donio.cz/Komunal Můžete je podpořit když se rozhodnete buď prostřednictvím této sbírky nebo si třeba koupíte něco z jejich e-shopu https://komunalniodpad.com/shop

Štítky: 

Rozsvícení stromečku na terase Centra bez bariér

dne 2. 12. 2020 připravili pracovníci sociálních služeb spolu s klienty slavnostní rozsvícení vánočního stromečku na terase Centra bez bariér.  Uživatelé denního stacionáře připravili pro své rodiče malé kulturní představení a zarecitovali básničky. Nechybělo malé občerstvení a vlastnoručně napečené cukroví či jednohubky. Toto pozdní odpoledne již výzdobou připomínalo Vánoce.

Listopadové zprávy z Denního stacionáře


 

PRO ROK 2021 HLAVNĚ ZDRAVÍ

Stavební práce v klášteře v Nové Pace zahájeny.

V klášteře v Nové Pace byly v prosinci 2020 zahájeny rozsáhlé stavební práce. Po mnoha výběrových řízeních získala zakázku na přestavbu zhruba poloviny objektu č.144 (bývalý klášter v Nové Pace) firma MBQ, která nabídla ve výběrové řízení celkovou částku 107 mil. Kč. Finanční prostředky za přestavbu kláštera získal Život bez bariér částečně z dotace EU cca 45 mil. Kč, 21 mil. Kč přispělo město Nová Paka a 36 mil. Královéhradecký kraj. Za tuto spolupráci a partnerství patří velký dík. Staveniště bylo předáno dne 30.11.

Stránky