Co je pro práci v sociálních službách nejdůležitější?

Život bez bariér, z.ú. se sídlem v Nové Pace poskytuje sociální služby pro uživatele s různým druhem zdravotního postižení, pro seniory, pro laicky pečující. Vždyť nemít kamarády, aktivity a dobré zázemí by bylo pouhým přežíváním obzvlášť v období, které není pro celý svět tak nějak příznivý.  Sociální služba je poskytována dle určitých pravidel, které jsou nazývány Standardy kvality sociálních služeb a v současné době bez správné administrativy by nebylo možné sociální služby vykonávat. Práce vedoucí služeb, mzdové a personální účetní, práce metodika, ale i třeba projektového manažéra nejsou navenek vidět, ale bez nich by sociální služby neexistovaly. Nebyly by ani vykonavatelné bez pracovníků, kteří se starají o úklid, údržbu a publicitu navenek. Ovšem hlavním motorem aktivit a činností pro uživatele denního stacionáře, sociální rehabilitace, odborného sociálního poradenství jsou pracovníci v přímé péči.  Na jedné z porad pracovníků sociálních služeb a sociálních pracovníků mě velmi zaujal a potěšil úryvek ze zápisu, kterým vedoucí služeb Věra podtrhla tu pravou tvář práce s klienty. Nikde v pravidlech je nenajdete, nikde na školeních o nich není zmínky, ale bez nich by služby byly pouhým výkonem pozice. Co je pro práci v sociálních službách nejdůležitější?

Mít srdce na pravém místě,to dokazují postřehy z průběhu roku. No posuďte sami:

Nikoho nenecháme venku zmrznout a odvezeme ho vlastním autem…viď Míro

Žádný uživatel nezůstane bez jídla…viď Věrko

Ke kávě se podává na sociální rehabilitaci vždy něco doma upečeného…viď Renčo

Naši uživatelé by neměli nikdy krásné aranžmá...viď Lenko R.

Místnost sociální rehabilitace je vždy během soboty krásně uklizená a voňavá….viď Katko

Naši uživatelé budou mít skvělou kondici…viď Táňo

Naši uživatelé se nám „neutopí“…viď Mončo

Svět by byl smutný bez krásně ušitých roušek…viď Lenko CH.

Už se domluvíme s celým světem anglicky…viď Jitko

A tyto navenek možná maličkosti dělají teplo, krásu a jedinečnost našich služeb. Na tento tým jsem náležitě pyšná.

V současné době, kdy v Nové Pace Život bez bariér, z.ú. realizuje rozsáhlý projekt opravy bývalého kláštera není jednoduché zajistit čistotu, klid na některé aktivity a někdy i nutnost měnit činnosti dle situace. Až v novém prostředí za 14 měsíců budou provozovány tyto sociální služby a další navazující aktivity jsem přesvědčená, že tento tým je ten pravý, na který se mohu spolehnout.

Jitka Fučíková, ředitelka