Poděkování

Jménem Života bez bariér, z.ú. se sídlem v Nové Pace bych chtěla poděkovat za rychlou pomoc s havárií vodovodní přípojky v areálu Centra Klášter, Opolského 144, v Nové Pace. Díky akci jak uvedl trefně p Bareš z VOS střediska Nová Paka "kulový blesk" se podařilo nemožné.

- ve středu 7. 2. 2018 v 15.00 hodin praskla voda, tím celý areál a všichni klienti, zaměstnanci a ubytovaní byli bez vody

- ve čtvrtek 8. 2.2018 zajištěna díky VOS a.s. Jičín, TS Města Nová Paka a VOS a.s. Nová Paka cisterna s pitnou vodou, svépomocí našimi údržbáři a naší technikou zajištěn výkop a příprava na výměnu potrubí

- v pátek 9. 2. 2018 pracovníky VOS a.s. potrubí vyměněno, naší technikou a údržbáři zasypáno, zprovozněno
....a voda teče. Za všechny z naší organizace srdečně děkujeme.

Modelový příklad zajištění nenadálé havarijní situace.

                                                                                                                         Jitka Fučíková , ředitelka Života bez bariér, z.ú.