Proč je důležité, aby služby spolupracovali

Psali jsme o úžasné nově navázané spolupráci mezi Životem bez bariér, z. ú. a Sjednocenou organizací pro slabozraké a nevidomé v Jičíně. Zároveň jsme si uvědomili, že opomíjíme ocenit dlouholetou spolupráci s organizací Péče o duševní zdraví v Jičíně, na kterou se obracíme se žádostí o spolupráci pravidelně

a jsme zvyklí, že pružně zareaguje a vyjde nám a především našim uživatelům vstříc.

V měsíci květnu jsme oslovili Péči o duševní zdraví, zda by v nabídce své služby měli „něco“ pro jednoho našeho uživatele, který spadá i do cílové skupiny Péče o duševní zdraví a potřebuje podpořit, zvýšit svoji autonomii v místě svého bydliště. Proběhla schůzka s uživatelem a jeho rodiči a byla naplánována spolupráce, která nyní probíhá. Nejedná se o předání uživatele z jedné služby do druhé, ale vytvoření vhodného mixu služeb, který na míru pokryje potřeby uživatele.

Naším společným cílem je, aby uživatelé mohli žít ve svém „přirozeném“ prostředí a zachovat si tak vlastní samostatnost, právo na soukromí, možnost rozhodování atd.. Zde vyzdvižené atributy jsou vážně ohroženy, pokud se uživatel ocitne v ústavní péči.

Ambulantní služby, jako je denní stacionář, poskytují nejen péči a dohled, ale snaží se uživatelé s vážnějším zdravotním znevýhodněním připravit na budoucí život – zvládnout péči o vlastní osobu s adekvátní podporou. Východiskem služby denního stacionáře je, aby v každodenní práci s uživateli definoval schopnosti uživatele a míru potřebné podpory. Každý člověk totiž něco umí, zvládá a každý člověk v okamžiku, kdy už neví, potřebuje podržet, podpořit, aby se nepropadl do vážných nesnází. Důležité je najít, uvědomit si, kde který člověk má ten bod, kdy je potřeba podpory, protože teprve v tomto bodě je podpora a pomoc adekvátní, potřebná.

Možnosti denního stacionáře jsou však omezené na prostředí stacionáře, můžeme se věnovat nácvikům činností v „umělém prostředí“. Ale především u osob, jejichž zdravotní znevýhodnění nějak zasahuje do oblasti mentální, je velmi efektivní, pokud nácviky probíhají v prostředí, kde bude uživatel činnosti opravdu provozovat. A zde navazuje terénní služba, které denní stacionář může předat cenné informace a východiska.

Děkujeme tímto organizaci Péče o duševní zdraví za dlouholetou spolupráci a doufáme, že bude pokračovat i nadále.