Rok 2018 a plány Života bez bariér

Dne 3. 1. 2018 se konalo setkání zaměstnanců,klientů, ubytovaných v objektu Centra bez bariér v Nové Pace. Ředitelka J. Fučíková seznámila přítomné s plány pro  rok 2018, kterými bude hlavně realizace projektu oprava kláštera pokud získáme kofinancování z Královéhradeckého kraje. Hlavním  cílem organizace je mít profesionální služby pro spokojené klienty, zakázky pro spokojené zákazníky,  ale hlavně zaměstnance s jistotou dobrých pracovních a finančních podmínek.

Ohlednutím za rokem 2017 lze konstatovat, že byl úspěšný v mnoha bodech. Byly jsme hodnoceni jako nadprůměrná neziskovka roku, byly jsme úspěšní v rámci získání podpory z EU fondů na opravu kláštera, podařilo se uhradit a zajistit úhradu převážné velké části pohledávek z minulých let . Projekty půjčovna kompenzačních pomůcek, bezbariérovost a vznik nových map byly pro veřejnost přínosem. Povedlo se perfektně zorganizovat akce Hry bez hranic, Hraní bez Hranic a Klášter žije, které v souhrnu navštívilo více než  1300 lidí z řad veřejnosti. Naše originální výrobky měli zájemci možnost zakoupit na mnoha místech v Královéhradeckém kraji. Organizace získala v roce 2017 mnoho" šikovných  rukou ", kteří prostřednictvím dobrovolných akcí nebo veřejné služby pomohli s úklidy a pracemi v celém areálu Centra Klášter.

Bohužel v roce 2018 budou mnohé akce omezeny, neboť organizace se bude soustředit na revitalizaci kláštera a  na další  profesionalizaci vlastních činností.

Na závěr proběhla tematická beseda pro zájemce na téma " Dávky a příspěvky pro seniory a osoby se zdravotním postižením", které představila sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství Bc. Dana Chaloupková.

Projekt byl podpořen nadací Agrofert