Pásový schodolez ALTECH

Tato pomůcka slouží osobám na mechanickém invalidním vozíčku k překonávání architektonických bariér - schodišť. Je určena k přepravě mechanického vozíku takřka jakéhokoliv typu včetně jeho uživatele po schodišti. Pro provoz tohoto typu schodolezu je vždy potřeba obsluha, která pomáhá nejenom při jízdě po schodech, ale také při upevnění inv. vozíku.


Jeho použití není omezeno instalací na jedno konkrétní patro či budovu. Jednoduchá demontáž zařízení na dvě samostatné, relativně transportovatelné části umožňuje převoz schodolezu i v osobním automobilu a tudíž jeho použití i v jiných budovách, než je bydliště vozíčkáře, na dovolené, návštěvách apod..


Z hlediska provozního je řízení zcela bezpečné a u doprovodné osoby nepředpokládá schopnost použití fyzické síly. Mimo dobíjení baterie v rozsahu odpovídajícím intenzitě používání není nutná žádná další provozní údržba.


 Je napájen z akumulátoru, který se dobíjí z rozvodné sítě 22OV. Schodolez je možné používat jak v interiéru tak i exteriéru.