Projekt EU
Projekt EU
Projekt Centrum bez bariér má smysl PDF Tisk Email

achat

 
Pět let života v Centru bez bariér PDF Tisk Email

Život bez bariér v letech 2004 - 2009 stále hledal prostory pro vlastní činnost. Dosavadní pronajaté a vlastní objekty byly nedůstojné, s malou kapacitou a chátrající. I přesto se staly útočištěm pro desítky zaměstnanců a klientů se zdravotním postižením. I bývalá hospodářská budova v areálu zrušené nemocnice v Nové Pace, který Život bez bariér zakoupil na splátky od Královéhradeckého kraje, byla jednou z nich…, bariérová, opuštěná a zcela nevhodná pro jakoukoli činnost. Pro naši neziskovou organizaci bylo nereálné vlastními finančními prostředky objekt opravit tak, aby se stal důstojným prostředím pro potřeby postižených lidí.  Vždyť lidé se zdravotním postižením mají stejná přání, cíle a potřeby, jako lidé bez omezení. Chtějí se učit novým věcem, pracovat, bavit se, být součástí kolektivu, žít v bezbariérovém prostředí.

Proto vznikl projekt kompletní revitalizace objektu s názvem Centrum bez bariér v Nové Pace. Věděli jsme, že existují výzvy z fondů EU. Zpracovat projektovou dokumentaci, napsat žádost a mít šanci uspět se stalo v roce 2009 naším hlavním cílem.

V roce 2010 se díky ROP NUTS II Severovýchod podařilo získat dotaci v částce necelých 30 mil. Kč a zchátralý objekt se během 1 roku proměnil na důstojné prostředí pro poskytování sociálních a doplňkových služeb

Píše se rok 2016. 5 let uteklo jako voda a my se díváme nazpátek:

  • 1 rok -  postupné dovybavení zrekonstruovaného objektu, zavedení jednotlivých činností, rozvoj nové služby sociální rehabilitace, stěhování ergoterapeutických dílen, postupné úpravy IT pro vzdělávací programy, reorganizace půjčovny kompenzačních pomůcek, zajištění využití bezbariérových ubytovací prostor. Jedná se o objekt nový, takže se zvládáme postupně zabydlet a nejsme zatím schopni obsloužit tolik klientů. Naopak řešíme publicitu – snahu pochlubit se právě dokončeným velkým projektem a tím, co v Nové Pace díky němu můžeme začít pro cílové skupiny nabízet.
  • 2 rok - lze říci postupně záběhový. Postupně dochází noví klienti na sociální služby, v objektu se zvětšuje prostor půjčovny kompenzačních pomůcek, protože přibývá jejich klientů.  Vylepšuje se prostředí konferenční místnosti o zvukovou techniku, plátno, projektor a tím se rozšiřují možnosti jejího využití. Darovaná PC technika tvoří základ pro PC kurzy pro klienty, školení pro zaměstnance a další aktivity.
  • 3 rok  - je již objekt kapacitně téměř zaplněn. Řeší se drobné reklamace stavebních prací (výtah, odtoky kanalizace atd.). To je ale normální, když budova jede naplno, tak se teprve mohou nedostatky projevit. Postupně zjištěny drobnosti typu jak přidat startovací tréninkový byt v rámci služby sociální rehabilitace? Jak zvětšit prostor pro sklad půjčovny pomůcek? Jak upravit kanceláře pro odborné poradenství? Potřeby klientů se vyvíjí, v objektu "pulsuje život“, a my musíme reagovat a umět se přizpůsobit. V tuto dobu je Centrum zcela naplněno a je nám schválena drobná změna využití prostoru vyplývající ze zjištěných potřeb.
  • 4. rok  - v Centru bez bariér běží každodenní rytmus, každý má „svůj prostor pro služby, pro práci, pro projekty“ a jejich aktivity. Nastává ten "správný čas„ pokukovat po vylepšení a zdokonalení jako je např. zabezpečení objektu kamerovým systémem, instalace venkovní osvětlení, dokončení venkovní dlažby, dekorace teras. Dům žije naplno a naší snahou je doladit detaily.
  • 5.rok - Centrum bez bariér je zcela zaplněno. Řešíme, kde vzít další prostory, které potřebujeme na rozvoj našich činností. Veřejnost má o nabízených službách vysoké povědomí, protože je prezentujeme „kde se dá“, takže se klienti hlásí. Půjčovna pomůcek jeden naplno, v dílnách probíhá ergoterapie, přicházejí nové nápady a podněty.  V pokojích pro přechodné bezbariérové ubytování je kapacita naplněna. 

V metodice pro dotaci ze strukturálních fondů je stanovena udržitelnost projektu na 5 let. Jsme přesvědčeni, že pokud má někdo upřímný zájem dělat něco veřejně prospěšné, není tato doba vůbec relevantní.

Jsme přesvědčeni, že projekt Centra bez bariér měl a má smysl.

Velice děkujeme všem, kteří rozvoj Centra podpořili a podporují!!

Jitka Fučíková

Ředitelka Života bez bariér, z.ú. 

Více se o naží aktuální nabídce dozvíte na www.zbb.cz

 
Hvězdy Severovýchodu PDF Tisk Email

V letech 2007-2012 bylo z ROP NUTS II Severovýchod podpořeno 254 projektů v rámci Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje. Naše Centrum bez bariér bylo jedním z nich. Od roku 2012 se podařilo v částce cca 29 mil. kč zrekonstruovat objekt a zajistit zde pro osoby se zdravotním postižením a seniory sociální služby a další navazující činnosti. V rámci akce Hvězdy Severovýchodu byl dne 24.6.2015 projekt spolu s mnoha ostatními představen na Žižkově náměstí v Jičíně. Veřejnost tak měla možnost posoudit realizaci jednotlivých projektů a podpořit hlasem nejlepší z nich.

 

Informace o udržitelnosti projektu a jeho dalším rozvoji naleznete zde.

001_jicin_ropnuts

Celý článek...
 
ROP míří na severovýchod Čech PDF Tisk Email
ROP_mi_do_JC_JD
 
Projekt Centra bez bariér bude prezentován na roadshow v Jičíně PDF Tisk Email
Roadshow_pozvnka_Jin_CBB
 
Projekt Centra bez bariér obohatil novopacký region PDF Tisk Email
ROP_l_2015
 
Závěrečná konference projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity PDF Tisk Email

Dne 24.6.2014 se zástupkyně občanského sdružení Život bez bariér zúčastnila závěrečné konference Projektu posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) realizovaného v rámci operačního programu NUTS II Severovýchod, která se konala v hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou. Cílem setkání bylo zhodnocení projektů podpořených z operačního programu,  mezi které patřila i obnova Centra bez bariér v Nové Pace. Kromě zhodnocení projektů byla představena ukázka vzorového profilu projektového a finančního manažera.

Na závěr byly náměstkyní ministryně pro místní rozvoj, inženýrkou Dostálovou, představeny plánované programy, které by měly být financované z Evropských fondů v nadcházejícícm rozpočtovém období, 2014-2020.

IMG_1577

 
Projekt Centrum bez bariér v Nové Pace představen na konferenci o bezbariérovosti PDF Tisk Email

Projekt Centrum bez bariér v Nové Pace byl v rámci prezentace zástupců Života bez bariér, o.s. představen na konferenci „Příklady bezbariérových řešení – ČR, Švýcarsko“, která se uskutečnila dne 13. 2. 2013 v samotném Centru bez bariér. (Prezentace pí. Jitky Fučíkové je ke stažení zde). Po celou dobu své existence se občanské sdružení Život bez bariér věnuje, vedle poskytování sociálních a doplňkových služeb, problému odstraňováním bariér, které brání nejenom osobám s tělesným postižením, ale také seniorům, rodinám s malými dětmi a dalším skupinám obyvatel ve využívání veřejných i soukromých služeb.

 

Celý článek...
 
Prezentace projektu "Centrum bez bariér v Nové Pace" v rámci aktivit mezinárodní iniciativy HEALTH EQUITY PDF Tisk Email

Projekt Centrum bez bariér v Nové Pace byl představen v rámci semináře evropských regionů, který se konal 25. - 27. března 2013 v objektu Výboru regionů v Bruselu v rámci mezinárodního projektu Equity Action (www.eurohealthnet.eu) za účasti zástupců Evropské komise, Výboru regionů, organizace EuroHealthNet a mnoha dalších organizací a institucí.

Součástí semináře bylo i „Equity Action market place“; informační tržiště, kde zástupci všech 29 evropských regionů, zapojených do projektu Equity Action, měli možnost prezentovat výsledky své dosavadní práce. Projekt Centrum bez bariér v Nové Pace byl jako ukázkový příklad projektů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod představen v dokumentu Přehled strukturálních fondů ve zdravotnictví v Královéhradeckém kraji (anglická verze: Structural Fund Review-Hradec Kralove Region v brzké době ke stažení na: http://www.health-inequalities.eu.) Obě verze tohoto dokumentu byly v rámci informačního tržiště představeny na stánku Královéhradeckého kraje. Na stánku byly dále distribuovány anglickéněmecké informační letáky občanského sdružení Život bez bariér, ve kterých je projekt Centrum bez bariér v Nové Pace taktéž prezentován.

Zmíněné dokumenty jsou ke stažení pod tímto článkem a dále na webovém portálu Královéhradeckého kraje EVROPSKÉ DOTACE VE ZDRAVOTNICTVÍhttp://zdravotnictvi.kr-kralovehradecky.cz/cz/programove-obdobi-2007-2013/podpora-kraje-a-nuts-ii/program-nuts-ii-sv/centrum-bez-barier-32073/

CBB_rop-nuts-rgb1_logoCBB_paak1_logoCBB_eu_logo1

 

 
„Centrum bez bariér v Nové Pace“ - rekonstrukce dokončena PDF Tisk Email

V lednu 2010 započala rekonstrukce hospodářské budovy v bývalém areálu nemocnice v Nové Pace nyní Centrum Klášter. Původní termín dokončení stavby (listopad 2010) se protáhl z důvodu nepředvídatelných a vynucených víceprací a také z důvodu nepříznivého počasí začátkem loňského roku. Ale dočkali jsme se a v polovině února započalo předpřejímkové řízení před dokončením stavby. Byl sepsán soupis vad a nedodělků, které byly v termínu do 15.4.2011 odstraněny a k tomuto datu byla kompletně stavba předána dodavatelem stavby OBIS, spol. s r.o. Nová Paka. Následovala řada povinných správních úkonů a dne 20.5.2011 proběhlo kolaudační řízení za účasti zástupců stavebního odboru Města Nová Paka.

A nyní nás čeká úkol - zajistit vybavením celé Centrum bez bariér a dokončit okolní komunikace objektu. Slavnostní otevření centra a den otevřených dveří plánujeme na září letošního roku.

Vypořádání dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod ve výši 92,5 % celkových nákladů na rekonstrukci bude provedeno závěrečným vyúčtováním.

 
Prezentace projektu - Centrum bez bariér v Nové Pace PDF Tisk Email

Občanské sdružení Život bez bariér získalo finanční podporu v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod – Rozvoj měst  v částce 28,302 mil. Kč. Peníze jsou určeny na projekt Centrum bez bariér v Nové Pace. Jedná se kompletní rekonstrukci objektu bývalé hospodářské budovy v Centru Klášter (dříve areál bývalé nemocnice). Třípodlažní objekt bude přebudován na půjčovnu kompenzačních pomůcek, zázemí pro jejich údržbu, prezentaci a prodejnu výrobků chráněné dílny Vyšehrad, své zázemí zde najde sociální rehabilitace, cvičebna, kancelář pro psychologa, terapeuta, osobního asistenta, ve třetím patře bude vybudováno chráněné bydlení. Počítá se s prostory pro vzdělávání, volnočasové aktivity, přednáškovou činnost, školení, výstavy. Zaměstnání zde najde nejméně nových 5 pracovníků. Objekt bude určen pro zdravotně postižené občany, seniory i pro širokou veřejnost. Celkové náklady budovy jsou vyčísleny na 30,597 mil. Kč, kde dotace ze strukturálních fondů činí 28,302 mil. Kč, dalších 1,449 mil. Kč přislíbilo Město Nová Paka a téměř 846 tis. Kč bude hrazeno z vlastních zdrojů. Jedná se o rekonstrukci, která bude realizována od května 2009 do května 2011.

Vlastní příprava projektu byla náročná. Velký dík patří Ing.arch. Martinu Doubkovi za zpracování projektové dokumentace, nadaci OKD za finanční podporu při přípravě podkladů žádosti a mnoha dalším, bez nichž by projekt nebyl tak rychle a kvalitně připraven. Velký podíl úspěchu přikládáme Centru evropského projektování v Hradci Králové, který zpracoval kompletní žádost. Sdružení čeká velmi mnoho práce – výběr dodavatele, zpracování monitorovacích zpráv, dodržení harmonogramu a neopomenout jediné kritérium EU. Po otevření Centra bez bariér bude nutné zajistit udržitelnost projektu nejméně po dobu 5 ti let.

To, že se podaří postupně „olidnit“ Centrum Klášter v Nové Pace bude mít kladný vliv na rozvoj dalších služeb v Nové Pace. Vážíme si těch, kteří za námi od počátku stáli, věřili v dobrou věc a budeme vděčni za jejich další přízeň.

pohled01_pp3B

 
Aktuální informace za rok 2010 k rekonstrukci – projekt EU „Centrum bez bariér v Nové Pace“ PDF Tisk Email

Obyvatelům Nové Paky jistě neušlo, že v bývalém areálu packé nemocnice se již pomaličku blíží ke svému konci rekonstrukce bývalé hospodářské budovy. Budova už má zbrusu nový kabát. Realizací tohoto projektu je záměr regenerovat a revitalizovat fyzické prostředí města Nové Paky tak, aby se stal součástí života a rozvoje dalších aktivit na podporu rozvoje regionu novopacka. Cílem projektu je zajistit lidem se zdravotním postižením a seniorům komplexní sociální služby, pomáhat jim a podporovat jejich zapojení do života pro jejich plnohodnotný život.

V nově zrekonstruované třípodlažní budově bude půjčovna kompenzačních pomůcek, zázemí pro jejich údržbu, prezentace a prodejna výrobků chráněné dílny Vyšehrad, své zázemí zde najde sociální rehabilitace, cvičebna, kancelář pro psychologa, terapeuta, osobního asistenta a ve třetím patře bude chráněné bydlení. Počítá se s prostory pro vzdělávání, volnočasové aktivity, přednáškovou činnost, školení a výstavy. Realizací projektu vznikne 5 nových pracovních míst.

Celkové náklady rekonstrukce jsou vyčísleny na částku 30,5 milionů Kč. Občanské sdružení získalo v roce 2009 finanční podporu z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod – Rozvoj měst v částce 28,302 mil. Kč, což je 92,5 % z celkových nákladů projektu. Po listopadovém jednání se zastupiteli Města Nové Paky nám bylo přislíbeno v příštím roce vyplacení částky 1,449 mil. Kč z dotačního fondu města.

Po ukončení rekonstrukce nás čeká úkol - zajistit vybavením celé Centrum bez bariér a dokončit okolní komunikace objektu. Jeho otevření plánujeme na září roku 2011.

Poděkování za finanční příspěvek poskytnutý v roce 2010 k dofinancování projektu z vlastních zdrojů patří:

státnímu podniku Lesy České republiky, Hradec Králové

a Nadaci Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, Praha

 

cbb2010-1 cbb2010-2

 
Jak pokračuje realizace projektu EU „Centrum bez bariér v Nové Pace“ PDF Tisk Email

Občanské sdružení Život bez bariér získalo v roce 2009 finanční podporu z ROP NUTS II Severovýchod na celkovou rekonstrukci jedné z budov v Centru Klášter (bývalá hospodářská budova v areálu nemocnice v Nové Pace) ve výši cca 28,302 mil. Kč.

Veřejná zakázka na generálního dodavatele stavebních prácí byla na základě provedeného výběrového řízení z osmi uchazečů přidělena uchazeči OBIS, spol. s r.o. Nová Paka. Tento uchazeč získal ve výběrovém řízení nejvyšší bodové ohodnocení. V lednu občanské sdružení uzavřelo se společností smlouvu o dílo na celkovou rekonstrukci budovy.

V současné době probíhají bourací práce a plánujeme, že nejdéle na podzim roku 2011 bude zrekonstruovaná budova otevřena a připravena sloužit pro účely poskytování sociálních a doplňkových služeb pro region Novopacka a okolí.

V Centru bez bariér budou poskytovány sociální služby - sociální rehabilitace, odborné sociální poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek. Novinkou bude chráněné bydlení pro zdravotně postižené klienty. Tato budova bude určena i k doplňkovým službám pro seniory a širokou veřejnost, neboť zde plánujeme organizování vzdělávacích kurzů, seminářů, besed a společných setkání s organizacemi podobného zaměření.

Vítáme aktivity zástupců Libereckého kraje, kteří již nyní mají zájem o využití sociálních služeb pro klienty z Liberecka. Spolupracujeme i s organizací nevidomých z Polska a společné aktivity budou v Centru bez bariér určitě vítány. Tento objekt je součástí celkové koncepce obnovy areálu Centra Klášter. Sdružení nechalo zpracovat ověřovací studii Revitalizace býv. kláštera pavlánů v Nové Pace na kulturně společenské centrum a společně s Městem Nová Paka chce vytvořit záměr využití barokního kláštera pro potřeby a služby obyvatel Nové Paky a okolí.

p3126836a p3126839a

 
5.5.2009 - Setkání se zástupci Královéhradeckého kraje PDF Tisk Email

V Centru Klášter v Nové Pace se konala schůzka členů výboru o.s. Život bez bariér se zástupci Královéhradeckého kraje a starosty Města Nová Paka. Všichni přítomní byli seznámeni s projektem "Centrum bez bariér v Nové Pace", jehož realizace by měla probíhat již v tomto měsíci. Jednání za Královéhradecký kraj se zúčastnili 1. náměstek hejtmana Josef Táborský, člen Rady Královéhradeckého kraje Miroslav Uchytil, zástupci odborů sociálních věcí a zdravotnictví a majetkového. Hlavním tématem jednání bylo financování, využití a následná udržitelnost celého projektu.

 

p5053678a p5053686a p5053717a

 
14.4.2009 - Návštěva zastupitelů PDF Tisk Email

Dne 14.4.2009 byli zastupitelé Města Nová Paka pozváni přímo do budovy, která je předmětem dotace ze strukturálních fondů. Projekt pod názvem „Centrum bez bariér v Nové Pace“ získal podporu regionální rady soudržnosti ve výši 28.3 mil,-Kč a Město Nová Paka přislíbilo 6% dofinancování v částce 1.449 013,-Kč.

p4143344a p4143335 p4143334a

 
3.4.2009 - Prezentace projektu PDF Tisk Email

Dne 3.4.2009 se uskutečnila prezentace projektu „ Centrum bez bariér v Nové Pace“. Zástupci sociálního odboru Města Nová Paka, místostarosta Města Semily, senátor Mvdr. Jiří Liška byli seznámeni s projektem, financovaným z dotace EU a zároveň zástupci sdružení představili poskytované sociální služby.

p4033183a p4033181a p4033172a