Zaměstnávání zdravotně postižených

Život bez bariér, z.ú. podporuje pracovní integraci zdravotně postižených především prostřednictvím vytváření chráněných pracovních míst, kterými prošli od roku 2005 již desítky zdravotně postižených zaměstnanců. Pro některé představovala tato možnost vůbec první zapojení do pracovního procesu, jiným umožnila osvojit si pracovní dovednosti a návyky, které jim pomohly získat uplatnění na otevřeném trhu práce.

Zdravotně postižení se u nás mohou zapojit do všech pracovních činností. Jsou zaměstnáni v textilní a keramické dílně, na administrativních a finančních pozicích, v oblasti údržby a pomocných prací i v oblasti sociálních služeb. Také v oblasti vzdělávání působí naši zdravotně postižení zaměstnanci jako lektoři počítačových dovedností, finanční gramotnosti či v rámci projektu prevence proti úrazům.

Máte-li zájem získat více informací o pracovních příležitostech pro osoby se zdravotním postižením, kontaktujte prosím pí. Jitku Fučíkovou, tel.: 603 434 833, jitka.fucikova@zbb.cz. Informace o aktuálních nabídkách zaměstnání získáte také zde.


  • Nevíte, jaké pracovní nasazení byste zvládli?
  • Netušíte, zda máte potřebné návyky a dovednosti proto, abyste se mohli ucházet o zaměstnání?
  • Chybí Vám potřebné sebevědomí?

Nabízíme Vám bezplatnou službu sociální rehabilitace, která Vám umožní odhalit Váš potenciál, pomůže Vám poznat Vaše slabé a silné stránky a zprostředkováním nových dovedností a znalostí Vás podpoří na Vaší cestě k větší nezávislosti a samostatnosti.

Rádi Vás také odkážeme na subjekty, které Vám poskytnou asistenci při hledání pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce.