Příběhy klientů

V rámci projektu „Výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti sociálních služeb podporujících život osob se zdravotním postižením a seniorů v jejich přirozeném prostředí“ pro vás budeme pravidelně připravovat krátké příspěvky postavené na příbězích/případových studií klientů sociálních služeb.

Prostřednictvím těchto příspěvků bychom vám rádi zprostředkovali užitečné rady a tipy pro konkrétní situace, které řešíte s vašimi postiženými, nemocnými či seniorními rodinnými příslušníky při zajišťování péče a služeb, které jim umožní zůstat v jejich přirozeném prostředí

Články naleznete v sekci ke stažení.