Navazujeme spolupráci se Slovenským zväzem telesne postihnutých

Dne 1. 7. 2016 se zástupci naší organizace Život bez bariér, z.ú., setkali v Bratislavě s ředitelkou Slovenského zväzu telesne postihnutých Mgr. Olgou Bohuslavovou. Obě organizace mají společný cíl, a proto jsme se dohodli na spolupráci na projektu, který spočívá ve výměně informací, zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti bezbariérovosti v ČR a na Slovensku. Ze setkání jsme si odvezli spoustu nových poznatků o legislativě upravující problematiku bezbariérovosti a jejího mapování, a měli jsme možnost získat reálný obraz o životě zdravotně postižených u našich nejbližších sousedů.

Slovenský zväz telesne postihnutých sdružuje lidi se zdravotním postižením a pořádá pro ně akce s různým zaměřením, poskytuje informace týkající se života se zdravotním postižením apod. Organizace také vydává časopis TP+TPZväz vydal v rámci projektu a za podpory státu brožury a mapky 4 měst Slovenské republiky, které mapují přístupnost objektů daného města pro lidi se zdravotním postižením. Orientační mapu bezbariérových tras pod názvem „Tatry bez bariér“ má i nejvýznamnější turistická oblast Slovenska – Vysoké Tatry. Organizace stále bojuje za větší pozornost, kterou si přístupnost zasluhuje, protože v této oblasti stále panuje nesoulad v legislativě, chybí systém kontroly a s tím souvisí i nedostatečná informovanost o dostupnosti objektů nebo turistických zajímavostí

Během setkání jsme paní ředitelce představili také činnost Života bez bariér. Předvedli jsme speciálně upravený vůz pro přepravu imobilních osob a ukázali jsme, co vše dokáže náš prototyp elektrického invalidního vozíku NoLimit.

Setkání bylo pro nás velkým přínosem a pevně doufáme v rozšíření spolupráce obou organizací v dalších letech.

Štítky: