Projekt Život bez bariér, z.ú – vybavení kláštera byl spolufinancován Evropskou unií.

Život bez bariér, z.ú. – vybavení kláštera

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Program: cíl 4.1, výzva č.62, výzva č.006 „ MAS Brána do Českého ráje – IROP _Investice do sociálních služeb
Dotace:  2.607.131,79 Kč Kč, celkové náklady 303.804,92
Účel: úprava prostor pro poskytování sociálních služeb odborného sociálního poradenství a denní stacionář pro rozšířené cílové skupiny osob.

Projekty jsou podpořeny Městem Nová Paka  a Královéhradeckým krajem.