Projekt Život bez bariér, z.ú – vybavení kláštera byl spolufinancován Evropskou unií.

Život bez bariér, z.ú. – vybavení kláštera

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Program: cíl 4.1, výzva č.62, výzva č.006 „ MAS Brána do Českého ráje – IROP _Investice do sociálních služeb
Dotace: 25.939.882,11 Kč, celkové náklady 61.304.942,20 Kč
Účel: úprava prostor pro poskytování sociálních služeb odborného sociálního poradenství a denní stacionář pro rozšířené cílové skupiny osob.

Projekty jsou podpořeny Městem Nová Paka  a Královéhradeckým krajem.