Za klášter bojují dál

Zdroj: 5 plus 2 Hradecko a Jičínsko

Vydáno: 13. 7. 2018

Je ještě naděje, aby klášter v Nové Pace ožil? V časopise Achát

Poselství novopackého klášterního mnicha

ČT1 na klášteře

Dne 25. 6. 2018 natočila ČT1 na klášteře v Nové Pace reportáž týkající se současného stavu realizace projektu revitalizace kláštera, jehož financování je zčásti podpořeno dotací z EU. Bude realizace projektu oživení kláštera úspěšná? Více v reportáži ČT 1 zde

 

Kniha "Poselství novopackého klášterního mnicha"

Dne 22. 6. 2018 proběhl v novopackém klášteře křest knihy Poselství novopackého klášterního mnicha.

PODĚKOVÁNÍ NADACI – VÝBORU DOBRÉ VŮLE OLGY HAVLOVÉ

Chtěli bychom poděkovat nadaci Výbor dobré vůle Olgy Havlové za poskytnutí finančního dar v částce 10.000 Kč na pořízení Motomedu Viva 1. Motomed využijeme v naší půjčovně kompenzačních pomůcek, kde tento přístroj využijí jak klienti po úrazech, DMO, mozkových mrtvicích, tak i např. senioři jen tak na protáhnutí jak horních, tak dolních končetin.

Věříme, že tato kompenzační pomůcka pomůže spoustě klientů.

Klášter v Pace bude dál chátrat

Netradiční pojetí kurzu "Osobní hygiena" Sociální rehabilitace

Velice netradičním, zato poutavým způsobem byl zahájen týdenní tematický kurz s přízračným názvem „Osobní hygiena“. Vedoucí kurzu sociální rehabilitace se převlékla za „bacil“ a názorně tak ukázala, jak dopadne člověk, který se nemyje a nedbá o svůj zevnějšek.

Dále již následovala užitečná témata prezentovaná prakticky, jako je správné mytí rukou, vlasů, jak je důležité se pravidelně sprchovat.

Nezalekli jsme se ani tématu hygieny genitálií, které je zvláště v horkých dnech velice důležité.

Je ještě naděje, aby klášter v Nové Pace ožil?

Život bez bariér, z. ú. působí v areálu bývalé nemocnice v Nové Pace od roku 2006. Organizace je vcelku důležitým poskytovatelem sociálních služeb pro občany novopacka  s rozšířenou působností v kraji Královéhradeckém a Libereckém.

Výlet do železniční minulosti

Denní stacionář Club Gentlemanů

V rámci klubu gentlemanů jsme si minulý čtvrtek udělali výlet do železničního muzea v Jaroměři.

Vzhledem k tomu, že máme klienty s různorodými zálibami, které kdysi vykonávali, je třeba jim je znovu připomenout v reálu. Jeden z našich uživatelů kdysi pracoval jako nádražák a tak jsme se nemohli dopravit na místo i zpět jinak, než vlakem. A to i přes to, že má omezenou stabilitu a pohybuje se pomocí chodítka. Byla nutná pouze dopomoc pracovníků a v neposlední řadě jeho vůle i tolerance ostatních zúčastněných.

Štítky: 

Novinka v našem Gentleman Clubu

Během měsíční existence nově otevřeného gentleman klubu se nám podařilo zmapovat některé individuální potřeby uživatelů tohoto klubu. Na základě těchto potřeb jsme se rozhodli pro malý experiment a troufáme si říci, že se podařil.

Štítky: 

Letní pobyt v Kořenově

Turistická chata Sovín v Jizerských horách, se nám stala od 5. 6.  -  8. 6. 2018 příjemným prostředím a zázemím pro ubytování  letního pobytu s klienty Denního stacionáře Život bez bariér, z. ú.

Canisterapie na Pecce

V pátek 1.6. 2018 dopoledne jsme zavítali s klienty denního stacionáře a sociální rehabilitace na Pecku, kde se konala canisterapie paní Kasalové a několika jejich kolegyň z organizace Aura Canis z.s.

GENTLEMAN CLUB

David Dejl v Nové Pace!

Nádherný zážitek v podobě koncertu Davida Dejla 31. 5. 2018 si mohl prožít  náš klient pan Petr z Vrchlabí, který je upoutaný na invalidním vozíku. Úžasné koncertní vystoupení Davida Dejla bylo pro Petra nezapomenutelným zážitkem. Po koncertě přišel slavný zpěvák za panem Petrem vyfotil se s ním a podepsal mu fotografii  s věnováním ,, AŤ NIC NEVZDÁVÁ ,, .Je úžasné jak pan David Dejl umí pohladit na srdci a zahřát srdíčka i našich občanů na invalidním vozíku. Už nyní se pan Petr těší na další vystoupení tohoto fenomenálního zpěváka!

 

Stránky