Návštěva muzea v Jičíně

                                                                           

U příležitosti 75. narozenin výtvarníka, restaurátora a sochaře Petra Hebera se klienti sociální rehabilitace společně s pracovnicemi v sociálních službách účastnili v jičínském muzeu výstavy s názvem „Petr Heber – Tvorba z let 1964-2016“. Petr Heber zde představuje část své tvorby, jejímž předmětem jsou objekty vytvořené ze starých a vysloužilých předmětů, které by jinak skončily úplně zapomenuty.

Celá akce byla organizována za účelem nácviku úkonů ke splnění cílů individuálních plánů klientů, tedy zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – nácvik chování v různých společenských situacích (komunikace s řidičem autobusu při zakoupení lístku, komunikace se zaměstnankyní muzea při zakoupení vstupenky, dárkových a upomínkových předmětů, komunikace se zaměstnankyní muzea o vystavených knižních publikacích, komunikace s obsluhou cukrárny při výběru a objednání kávy a zákusků, nácvik finanční gramotnosti (placení jízdného, vstupenek, občerstvení, dárkových předmětů v prodejně s dárkovým zbožím apod.). Mezi výchovné a vzdělávací činnosti jsme naplánovali získání informací o tom, že ne všechno, co se již nepoužívá, musí skončit na skládce nebo v popelnici, ale může posloužit k dalším účelům, např. k inspiraci k výtvarné činnosti, rozvíjení představivosti, fantazie, manuální zručnosti apod., dále získání informací o vystavených odborných publikacích z jičínského regionu. Všichni klienti si vyzkoušeli nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve venkovním prostředí (při cestě do centra Jičína, při cestě zpět na autobusové nádraží) a samozřejmě nácvik schopností využívat dopravních prostředků.

Všechny nácviky proběhly za podpory pracovnic v sociálních službách. Akce se všem klientům moc líbila, vyjádřili se, že pro ně byla zajímavá a poučná, doprovodné aktivity (procházka, cukrárna, obchod) završily příjemný a pohodový den, kontakt a komunikaci v jiném sociálním prostředí, než jsou zvyklí (více lidí, větší ruch apod.) zvládli výborně.
 

Ing. Renata Jiránková

Pracovnice v sociálních službách sociální rehabilitace