Život bez bariér bude mít „Sociální automobil“

Život bez bariér, z.ú. byl vybrán do projektu „Sociální automobil“ realizovaný od roku 1997 reklamní agenturou Kompakt spol. s r.o. sídlící v Poděbradech.

Projekt je financovaný díky firmám a společnostem, které si od agentury pronajmou reklamní plochu na automobilu na dobu šesti let. Finanční prostředky z této reklamy firma Kompakt spol. s r.o. použije k zakoupení vhodného automobilu, který následně pronajme vybrané neziskové organizaci do užívání za 1,- Kč ročně.

Život bez bariér využije automobil především pro doprovod klientů sociálních služeb (sociální rehabilitace, denního stacionáře) - k lékaři, na úřad, k zajištění nákupu materiálu apod. Automobil bude sloužit i půjčovně kompenzačních pomůcek při odvozu a svozu zapůjčených pomůcek. Půjčovna ročně poskytne lidem se zdravotním postižením, nemocným a seniorům průměrně 150 pomůcek.

Více se o projektu „sociální automobil“ dozvíte na stránkách www.kompakt-cr.cz nebo telefonním čísle 773 660 654.