Fond Partnerství

Fond Partnerství představuje jeden z fondů, který je, na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Švýcarskou federální radou a vládou České republiky, spolufinancovaný z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Cílem Fondu Partnerství je posílení vzájemné spolupráce a partnerství mezi subjekty České republiky a Švýcarska prostřednictvím výměny zkušeností a dobré praxe.

Z Fondu Partnerství jsou podporovány následující aktivity:

  • asistence švýcarských expertů při přenosu a výměně zkušeností mezi partnerskými subjekty v ČR,
  • semináře v ČR – pořádané a realizované ve spolupráci se švýcarskou partnerskou institucí,
  • semináře ve Švýcarsku – řádně zdůvodněná účast českých zástupců na seminářích a workshopech ve Švýcarsku organizovaných švýcarskou partnerskou institucí (téma musí odpovídat oboru činnosti žadatele a musí mít jasný přínos pro jeho činnost),
  • studijní cesty – řádně zdůvodněný pobyt českých zástupců ve Švýcarsku, který je organizován švýcarskou partnerskou institucí (téma musí odpovídat oboru činnosti žadatele a musí mít jasný přínos pro jeho činnost),
  • doplňující aktivity – nezbytné k dosažení stanovených výsledků aktivit sub-projektu a celkového cíle (vybavení, materiál, případně s tímto spojené drobné stavební práce) –  budou řádně zdůvodněny a doloženy.

Více informací o možnostech získat grant z Fondu Partnerství naleznete zde.