Návštěva v ČR

Závěrečná návštěva švýcarským partnerů v ČR

Ve dnech 12. 2. 2013 – 14. 2. 2013 navštívili Českou republiku v rámci projektu financovaného z Fondu Partnerství, programu švýcarsko-české spolupráce, zástupci švýcarských partnerů občanského sdružení Život bez bariér: expertka pro bezbariérovost paní arch. Silvie Heinzmann, p. André Meier, šéf pobočky organizace Pro Infirmis v kantonu Thurgau-Schaffhausen, a člen Národní rady Švýcarska, p. Christian Lohr.

Cílem dvoudenního setkání byla výměna zkušeností a příkladů dobré praxe z oblasti bezbariérových opatření a z oblasti jednotlivých sociálních služeb poskytovaných osobám se zdravotním postižením. Program závěrečného setkání zahrnoval Konferenci na téma bezbariérovost a workshop zaměřený na možnosti kompenzačních pomůcek. Zájem o obě akce byl značný. Setkání se švýcarskými partnery si nenechala ujít řada představitelů místní i krajské samosprávy, zaměstnanci sociálních i stavebních odborů, studenti ošetřovatelského oboru, představitelé subjektů poskytujících sociální služby a další osoby, které se angažují v oblasti integrace osob se zdravotním postižením.

 

Návštěva švýcarského experta pro bezbariérovost v ČR

Projekt: „Výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti integrovaného přístupu k péči o pohybově postižené pro zlepšení kvality jejich života“

Ve dnech 28.5.2012 - 1.6.2012 navštívila Českou republiku v rámci projektu financovaného z Fondu Partnerství, programu švýcarsko-české spolupráce, expertka pro bezbariérovost arch. Silvie Heinzmann ze Švýcarska. Cílem studijní cesty bylo získat nové poznatky týkající se bezbariérovosti budov, infrastruktury a veřejných prostranství v ČR. Týdenní program byl tvořen především exkurzemi zaměřenými na architektonicky zajímavé objekty, historické i moderní, a společnými konzultacemi švýcarského a českých expertů na téma architektura a bezbariérovost.