Publicita

Tiskové centrum Královéhradeckého kraje informuje o závěrečném setkání projektu Švýcarsko-české spolupráce

Tiskové centrum Královéhradeckého kraje informovalo na svých webových stránkách o závěrečném setkání projektu Švýcarsko-české spolupráce, které pro své švýcarské partnery zorganizovalo ve dnech 13. a 14. února  občanské sdružení Život bez bariér.

Češi a Švýcaři si vyměňovali zkušenosti s péčí o postižené

Členové občanského sdružení Život bez bariér se setkali v polovině února se svými švýcarskými partnery. Při dvoudenním jednání si vyměnili zkušenosti a příklady dobré praxe z oblasti bezbariérových opatření a sociálních služeb pro zdravotně postižené. Konference „Příklady bezbariérových řešení – ČR, Švýcarsko“ se uskutečnila v rámci projektu švýcarsko-české spolupráce.

„Smyslem pořádané konference bylo umožnit vzájemné setkání švýcarských partnerů občanského sdružení se zástupci Královéhradeckého kraje, představiteli a zaměstnanci měst a obcí, zástupci subjektů působících v sociální i soukromé sféře a především s osobami, kterých se bezbariérovost bezprostředně dotýká, tedy se zdravotně postiženými,“ uvedla Olga Banýrová z občanského sdružení Život bez bariér. Součástí setkání byl i workshop zaměřený na možnosti kompenzačních pomůcek.

Informace o konferenci na facebookovém profilu starosty města Nová Paka

Informace o průběhu konference na téma bezbariérovost byly zveřejněny na facebookovém profilu starosty města Nová Paka, JUDr. Ing. Rudolfa Cogana, Ph.D., který  na této akci, organizované občanským sdružením Život bez bariér v rámci projektu švýcarsko-české spolupráce, vystoupil se společným příspěvkem spolu s vedoucí občanského sdružení, pí. Jitkou Fučíkovou.

Fotgrafická soutěž "cestování bez bariér"

Fotografie pořízená zástupci občanského sdružení Život bez bariér během druhé studijní návštěvy Švýcarska byla zařazena do soutěže cestovní agentury Bezbatour - "cestování bez bariér".

Fotografie byla pořízena u Bodamského jezera v městečku Arbon, kanton Thurgau, kde si zástupci občanského sdružení mohli vyzkoušet "plachtění pro všechny", které zdravotně postižení mohou provozovat díky organizaci Sailability.

Pro fotografii můžete hlasovat na:

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.340211786083532.68195.154574564647256&type=3

Stránky