Studijní návštěva Švýcarska - návštěva podporovaného bydlení Spolku pro sociální psychiatrii - Verein für Sozialpsychiatrie Münsterlingen (projekt PF183)