Časopis MŮŽEŠ informuje o kampani švýcarské organizace Pro Infirmis

V článku Nejste dokonalí. „Postižené“ figuríny otřásly zákazníky informuje časopis MŮŽEŠ o velmi silné emoce vzbuzující kampani švýcarské organizace Pro Infirmis, která se snaží upozornit na celospolečenskou posedlost módou a dokonalým tělem. Do této image se totiž lidé se zdravotním postižením jenom těžko vměstnávají. 

Celý článek si můžete přečíst zde.

 

Swiss handicap - 29. - 30. November, Luzern

Švýcarská zkušenost - inspirace pro bezbariérová řešení ve městě Nová Paka

Zástupci občanského sdružení Život bez bariér využili zkušeností z oblasti bezbariérových řešení, které získali v rámci projektu Švýcarsko-české spolupráce, při řešení problému bariérovosti venkovního vstupního prostranství do novopackého kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Zástupcům silničního výrobu města Nová Paka předložili zástupci sdružení návrh řešení, které vychází ze zkušeností s bezbariérovými úpravami historické dlažby ve městě Basilej. 

Analýza o bezbariérovosti a studie služeb pro pohybově postižené doplněné o příklady švýcarské praxe

Prohlédněte si dokumenty shrnující poznatky získané v rámci 15 měsíců trvajícího projektu Švýcarsko-české spolupráce, který relizovalo občanské sdružení Život bez bariér spolu se třemi švýcarskými partnery, organizacemi Pro Infirmis, Handicap Architecture Urbanisme a Égalité Handicap.

V dokumentu s názvem "Pohled na bezbariérovost v každodenním životě - příklady bezbariérových řešení z ČR a Švýcarska" naleznete rozsáhlou fotodokumentaci zachycující architektonické překážky a bezbariérová řešení u veřejných i soukromých staveb v České republice a čtyřech švýcarských kantonech. Jednotlivá řešení jsou popsána z hlediska české legislativy upravující přístupnost staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Studie s názvem "Když se stane úraz - analýza služeb pro pohybově postižené doplněná o příklady švýcarské praxe" popisuje jednotlivé etapy, kterými musí projít osoba po úrazu vedoucímu k pohybovému postižení a její nejbližší okolí. Dokument představuje návod obsahující praktické rady, příklady dobré praxe a informace o službách a podpoře určené pro tuto cílovou skupinu osob. Studie by měla osobám po úrazu pomoci zorientovat se v nastalé situaci a zvládnout výzvy, které sebou přináší. Dokument obsahuje také příklady švýcarské praxe v oblasti sociální podpory a sociálních služeb, které účastníci projektu zdokumentovali v rámci jednotlivých studijních cest. 

Dokumenty naleznete zde.

Tiskové centrum Královéhradeckého kraje informuje o závěrečném setkání projektu Švýcarsko-české spolupráce

Tiskové centrum Královéhradeckého kraje informovalo na svých webových stránkách o závěrečném setkání projektu Švýcarsko-české spolupráce, které pro své švýcarské partnery zorganizovalo ve dnech 13. a 14. února  občanské sdružení Život bez bariér.

Češi a Švýcaři si vyměňovali zkušenosti s péčí o postižené

Členové občanského sdružení Život bez bariér se setkali v polovině února se svými švýcarskými partnery. Při dvoudenním jednání si vyměnili zkušenosti a příklady dobré praxe z oblasti bezbariérových opatření a sociálních služeb pro zdravotně postižené. Konference „Příklady bezbariérových řešení – ČR, Švýcarsko“ se uskutečnila v rámci projektu švýcarsko-české spolupráce.

„Smyslem pořádané konference bylo umožnit vzájemné setkání švýcarských partnerů občanského sdružení se zástupci Královéhradeckého kraje, představiteli a zaměstnanci měst a obcí, zástupci subjektů působících v sociální i soukromé sféře a především s osobami, kterých se bezbariérovost bezprostředně dotýká, tedy se zdravotně postiženými,“ uvedla Olga Banýrová z občanského sdružení Život bez bariér. Součástí setkání byl i workshop zaměřený na možnosti kompenzačních pomůcek.

Fotodokumentace ze závěrečného setkání projektu švýcarsko-české spolupráce

Podívejte se na fotodokumentaci ze závěrečného setkání švýcarsko-českého projektu, které proběhlo 13. a 14. února 2013.

Fotografie z konference o bezbariérovosti, z workshopu na téma možnosti kompenzačních pomůcek i z aktivit doprovodného programu naleznete v naší online galerii.

Stránky

Subscribe to Švýcarsko-česká spolupráce z Fondu Partnerství RSS