Seminář na půdě Královéhradeckého kraje

Života bez bariér,z.ú. zorganizoval 1. dubna 2015 na půdě Krajského úřadu Královéhradeckého kraje seminář pro poskytovatele sociálních služeb a zástupce samospráv, kteří mají na starosti sociální oblast.

Cílem semináře bylo prezentovat praxi švýcarského partnera Života bez bariér, organizace Pro Infirmis, v oblasti poskytování terénních služeb, které umožňující lidem se zdravotním omezením žít v jejich přirozeném prostředí.

Pro Infirmis je největší nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby a doplňkové aktivity pro zdravotně postižené ve Švýcarsku, a to již od roku 1920. Okolo 1 200 zaměstnanců organizace pomáhá ročně více než 100 tisícům klientů a mají proto mnoho zajímavých zkušeností a poznatků, které velice ochotně sdílí se svými českými kolegy.  

Účastníci semináře, kteří zcela zaplnili zasedací místnost Karla Čapka, se od Andrého Meiera, Marlies Hauser a Anity Obendrauf dozvěděli detailní informace o způsobu, jakým Pro Infirmis poskytuje terénní odlehčovací službu, terénní službu podpory samostatného bydlení a další projekty, které jsou zaměřeny na podporu společenské integrace lidí se zdravotním postižením.

  

Hovořilo se o cílových skupinách sociálních služeb, o jejich financování, o způsobu výběru pracovníků, kteří klientům zajišťují potřebnou péči, o spolupráci s rodinnými příslušníky klientů a o dalších podmínkách, které dohromady vytváří optimální zázemí pro zajištění těch služeb, které zdravotně postižené osoby chrání před nutností strávit život v ústavním zařízení.  

„Z akce jsem měl velice dobrý pocit. Bylo vidět, že prezentované informace účastníky zaujaly. Dostali jsme spoustu zajímavých otázek, které nám umožnily porovnat systémy péče o lidi se zdravotním postižením v obou zemích. Nejenom z tohoto důvodu byl seminář velice užitečnou zkušeností i pro mě a mé kolegyně“, uvedl vedoucí jedné z kantonálních poboček organizace Pro Infirmis, pan André Meier. 

Pro Infirmis spolupracuje s novopackou organizací Život bez bariér,z.ú již od roku 2011. Projekt “Výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti sociálních služeb podporujících život osob se zdravotním postižením a seniorů v jejich přirozeném prostředí“, v rámci něhož se uskutečnila také studijní cesta švýcarských partnerů do Čech, byl podpoře z Fondu Partnerství, programu Švýcarsko-české spolupráce, a Královéhradeckým krajem. 

Prezentace ze semináře pro studenty UHK si můžete prohlédnout zde.
Fotodokumentace z akce je k dispozici zde.