Švýcaři prezentovali své zkušenosti studentům Ústavu sociální práce

Života bez bariér,z.ú. zorganizoval v rámci studijní návštěvy expertů švýcarské organizace Pro Infirmis ve spolupráci s Ústavem sociální práce Univerzity Hradec Králové 31. března 2015 seminář pro studenty oboru sociální práce a sociální politika.

Jeho cílem bylo prezentovat studentům praxi švýcarského partnera Života bez bariér, organizace Pro Infirmis, v oblasti poskytování terénních služeb, které umožňující lidem se zdravotním omezením žít v jejich přirozeném prostředí.

Pro Infirmis je největší nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby a doplňkové aktivity pro zdravotně postižené ve Švýcarsku, a to již od roku 1920. Okolo 1 200 zaměstnanců organizace pomáhá ročně více než 100 tisícům klientů a mají proto mnoho zajímavých zkušeností a poznatků, které velice ochotně sdílí s českými kolegy.  

Studenti Ústavu sociální práce se od Andrého Meiera, Marlies Hauser a Anity Obendrauf dozvěděli detailní informace o způsobu, jakým Pro Infirmis poskytuje terénní odlehčovací službu, terénní službu podpory samostatného bydlení a další projekty, které jsou zaměřeny na podporu společenské integrace lidí se zdravotním postižením.

 

Hovořilo se o cílových skupinách sociálních služeb, o jejich financování, o způsobu výběru pracovníků, kteří klientům zajišťují potřebnou péči, o spolupráci s rodinnými příslušníky klientů a o dalších podmínkách, které dohromady vytváří optimální zázemí pro zajištění těch služeb, které zdravotně postižené osoby chrání před nutností strávit život v ústavním zařízení.  

„Z akce jsem měl velice dobrý pocit. Doufám, že prezentované informace studenty zaujaly a že jim poskytly představu jak o fungování neziskové organizace zaměřené na poskytování sociálních služeb ve Švýcarsku, tak o tom, jak naše společnost vnímá osoby se zdravotním postižením. Studentům jsme se snažili přiblížit to, jakým způsobem přemýšlíme o sociální inkluzi našich klientů a co pro ni děláme. Také pro mě a mé kolegyně je jakákoliv možnost sdílení poznatků vždy užitečnou zkušeností a proto jsme možnost zavítat na Královéhradeckou univerzitu přijali s nadšením“, uvedl vedoucí jedné z kantonálních poboček organizace Pro Infirmis, pan André Meier. 

Pro Infirmis spolupracuje s novopackou organizací Život bez bariér,z.ú již od roku 2011. Projekt “Výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti sociálních služeb podporujících život osob se zdravotním postižením a seniorů v jejich přirozeném prostředí“, v rámci něhož se uskutečnila také studijní cesta švýcarských partnerů do Čech, byl podpoře z Fondu Partnerství, programu Švýcarsko-české spolupráce, a Královéhradeckým krajem. 

Prezentace ze semináře pro studenty UHK si můžete prohlédnout zde.

Fotodokumentace z akce je k dispozici zde.