Jak to dělají jinde, anebo inspirace švýcarským modelem pracovní diagnostiky

Článek si můžete přečíst také na portálu Helpnet a v Duhových novinách