CO JSME VIDĚLI NA LETOŠNÍM HRANÍ BEZ HRANIC?

Hraní bez hranic, které se letos konalo 15. září již pošesté, je tradiční divadelní přehlídkou souborů lidí se zdravotním postižením. Děkujeme Městskému kulturnímu centru, že jsme mohli opět využít jeho prostor a dát všem vystupujícím hercům, zpěvákům a tanečníkům možnost okusit, jaké to je stát na „prknech, která znamenají svět“. Program letošního ročníku naplnilo 8 souborů a 2 sólisté, do hlediště zasedlo více než 250 diváků.

Divadelní dopoledne zahájila ředitelka Života bez bariér z.ú. Jitka Fučíková společně s p. Milanem Pospíšilem, (2. místostarostou města Nová Paka), který vyjádřil festivalu podporu a popřál všem vystupujícím hodně zdaru a divákům pěkný zážitek.

A pak už přišlo na řadu první vystoupení – pásmo písniček  Na mravenčí pasece dětského pěveckého sboru Zvoneček ze staropacké mateřské školy. Bylo znát, že se děti na vystoupení pečlivě připravovaly a, i když  od začátku školního roku neměly na nácvik moc času, vůbec to nebylo znát a diváci je odměnili dlouhým potleskem.

Program pokračoval energickým tanečním vystoupením klientů Stacionáře Kamarád z Jičína, které si získalo pozornost všech diváků v hledišti. Tanec na chvíli vystřídal zpěv dětí z Mateřské školy Brána z Nové Paky, a po něm opět taneční číslo žáků Základní školy Brána na španělskou píseň SomosLibres. Taneční číslo bylo opravdu strhující, rytmické, tak jak to od španělské hudby očekáváme a tanec chlapců byl precizní a celý  dojem umocňovaly i kostýmy.

Následovalo vystoupení sboru Jaroměřáček a taneční vystoupení Základní školy speciální z Jaroměře na Yellowsubmarine od Beatles.

Klienti Služeb sociální péče Tereza z Benešova u Semil nás letos opravdu překvapili. Klienti SSP Tereza jsou pravidelnými návštěvníky a aktéry přehlídky a pro tento ročník si připravili dvě sólová vystoupení – Jan Beyer nádherně a suverénně zazpíval píseň „Tančíš sama“ od Petra Muka a Petr Novotný po něm předvedl sovu interpretaci písně Petra Nováka „Povídej“. Všichni diváci jim nadšeně aplaudovali a oba zpěváky je třeba vyzdvihnout nejen za perfektní pěvecký výkon, ale také za odvahu předstoupit samostatně před plný sál.

Zažít podobný pocit mohli i zájemci z řad diváků, jimž jsme poskytli prostor pro předvedení vlastního umění během přestávky. Po počátečním ostychu se našlo dost odvážlivců, kteří přišli, aby do mikrofonu zazpívali písničku nebo zarecitovali báseň.

Po přestávce, která umožnila přípravu kulis pro vystoupení žáků Mateřské a Základní školy speciální z Jilemnici, se všichni diváci přenesli ve fantazii do lesa a společně s vystupujícími dětmi zažili, jaké starosti a radosti mají lesní zvířátka. Představení bylo moc milé a děti a paní učitelky si vysloužily pochvaly za příběh i krásné kostýmy.

Program festivalu se pomalu posouval k závěru a došlo na vystoupení klientů Denního stacionáře Života bez bariér, kteří si připravili tanec na píseň populární tuzemské kapely Voxel; následované tancem klientů Domova sociálních služeb Skřivany na hudbu muzikálu Děti ráje.

Přehlídku uzavřeli naši milí hosté a partneři z polského Dzierzionowa, kteří vystoupili s pásmem lidových písní.

Součástí divadelní přehlídky byla výstava enkaustických obrázků klientů našich sociálních služeb. Jedná se o výtvarnou techniku zažehlování voskových barev na papír, kterou si mohli zájemci během festivalu také vyzkoušet. Kromě toho byly pro návštěvníky připraveny další rukodělné dílničky, malování, skákací hrad a také drobné občerstvení.

Pro vystupující byl připravený oběd, také již tradičně dodaný firmou Militký – společenské služby s.r.o., s profesionální obsluhou, zajištěnou studenti Střední školy gastronomie a služeb z Nové Paky

Díky pozitivním reakcím můžeme konstatovat, že se divadelně-tanečně-pěvecké Hraní bez hranic vydařilo a všichni si jej užili. Věříme, že se v příštím roce opět na Hraní bez hranic 2017 sejdeme.

Děkujeme za podporu festivalu a doprovodných aktivit všem sponzorům, zejména programu Česko-polského fóra Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstvu kultury ČR, Královéhradeckému kraji a Městu Nová Paka.