Komunitní centrum Nová Paka

Komunitní centrum se nachází v Nové Pace v klidném uzavřeném prostoru bývalého klášterního komplexu v 1. nadzemním podlaží, kde se též nachází zázemí pro poskytování sociálních služeb Života bez bariér, z.ú.

Komunitní centrum v Novopackém klášteře je místem, ve kterém podporujeme komunitní život, nabízíme zde prostory pro uskutečňování různých aktivit pro širokou veřejnost. Snažíme se aktivitami propojovat různé věkové kategorie i cílové skupiny. Celá budova je pro širokou veřejnost bezbariérová. 

Za dobu, kdy bylo Komunitní centrum v Novopackém klášteře otevřeno (na jaře roku 2023), se zde uskutečnila řada společenských akcí (vč. svatebních obřadů, vítání občánků …), vzdělávacích programů, aktivizačních činností a jiných aktivit. Stručný popis a fotografie z akcí naleznete v jednotlivých sekcích Komunitního centra.

V Komunitním centru Vám rádi nabídneme pronájem prostor pro uskutečňování aktivit, jako např. konference, přednášky, odborné semináře, školení, firemní meetingy, workshopy, výstavy, apod.

Ceník pronájmu a leták naleznete v příloze.

 

Komunitní centrum sídlí v Novopackém klášteře (budova č. 1), Opolského 144, 509 01  Nová Paka (mapka příjezdu zde).

Koordinátor komunitního centra:   Mirka Pilátová, tel.: 731 070 142, e-mail: mirka.pilatova@zbb.cz