Základní škola Vidochov v Novopackém klášteře

Prevence proti úrazům, které pro základní školy dlouhodobě pořádá Život bez bariér, z.ú., školáky velmi baví. Užijí si dopoledne plné soutěží a hlavně získají základní informace v oblasti první pomoci. Dne 6. června 2024 navštívila Novopacký klášter Základní škola Vidochov. Celkem 28 dětí ve věku od 6 let do 12 let mělo připraveno bohatý program. V první části přivítal školáky místostarosta města Nová Paka mgr. Milan Pospíšil a ředitelka Života bez bariér, z.ú. paní Jitka Fučíková dětem představila aktivity a činnosti, které jsou zajišťovány lidem s postižením.

Mateřská škola Vidochov v Novopackém klášteře

Dne 5. června 2024 navštívila MŠ Vidochov Novopacký klášter. Život bez bariér, z.ú. připravil pro 13 dětí bohatý program. Formou pohádky poznaly historii kláštera. Měly možnost podívat se na studnu v rajském dvoře, vidět utajená schodiště a prozkoumat „poklady z půdy“. Dětem se velmi zalíbila omalovánka mnicha, kdy jejich úkolem bylo obrázek vymalovat tak, aby se jim mnich nejvíce líbil. Všechna jejich krásná díla jsou vždy vystavena v ambitu kláštera.

Beseda s ing. Janou Vohralíkovou - „Co obnáší práce kancléřky prezidenta ČR“

Dne 30. května 2024 proběhla v refektáři kláštera v Nové Pace beseda s velmi zajímavým hostem ing. Janou Vohralíkovou. Profesní životopis paní Vohralíkové je velmi bohatý, ale do podvědomí široké veřejnosti se zapsala hlavně jako vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Petra Pavla. Setkání s Janou Vohralíkovou, dámou velmi empatickou s bohatými zkušenostmi, bylo pro všechny zúčastněné velmi obohacující.

Osobnost Královéhradeckého kraje 2024

Měsíčník Achát - 6/2024

Štítky: 

Květen 2024 na Denním stacionáři B (Lady Club a Gentleman Club)

Jeden z nejkrásnějším měsíců v roce jsme zahájili výletem do cukrárny ve Staré Pace, kam rádi jezdíme na kávu a dobrý zákusek. O pár dní později jsme vyjeli do zahradnictví Kruh v Roztokách u Jilemnice, abychom nakoupili sadbu květin a zeleniny na naši terasu. Dne 12. května byl Svátek matek, takže jsme vyráběli přáníčka a malovali obrázky s tématikou tohoto svátku.

Květen 2024 na Denním stacionáři A

Květen nás lákal ven a na terasu, proto jsme začínali vysazovat truhlíky s květinami i se zeleninou. Vyrazili jsme do „Suchardova domu“ na výstavu karet nebo do Jičína do naší oblíbené cukrárny na kávu a zákusek. V půlce měsíce jsme se zúčastnili spolu s dalšími odděleními Života bez bariér a Jičínskou Charitou soutěžního a kulturního odpoledne, které neslo název „Umíme se bavit napříč generacemi“. Hlavní akcí tohoto měsíce byl ale výlet do hospitálu Kuks, kde jsme si prohlédli expozici o historii lékáren.

Květen 2024 na Sociální rehabilitaci

Tento měsíc jsme se věnovali mnoha činnostem:
Pokračovali jsme na projektu "Poznávání historie panovníků v Čechách". Na měsíc květen si uživatelé vybrali Josefa I. Habsburského. Zhlédli jsme několik videí, vyhledali informace v knihách i na PC, přečetli si mnoho zajímavých informací, vybarvovali portrét panovníka a připravili výpisky  - učíme se, jak správně pečovat nejen o chod domácnosti, ale i svou vlastní osobu:
- jemnou motoriku jsme si procvičili při výrobě přáníček pro maminky u příležitosti jejich svátku;

Kurz - "Pěstování bylinek a jejich použití"

Ve středu 22. května 2024 se na Sociální rehabilitaci konal kurz “Pěstování bylinek a jejich použití“.

Na účastníky květnového kurzu čekalo malé pohoštění - jednohubky zdobené čerstvými bylinkami, čaj, káva a osvěžující nápoj s citrónem a mátou.

Po přivítání uživatelé nejprve zhlédli videa o pěstování a péči nejpoužívanějších bylinek. Dozvěděli jsme se, že kdo nemá vlastní zahrádku, má možnost bylinky pěstovat i na balkóně nebo na okenním parapetě v truhlíku.

Exkurze studentů z Hořic v Novopackém klášteře

V pátek dne 17. května 2024, za účelem možné praxe, navštívili Novopacký klášter studenti střední školy z Hořic, kteří studují obor Ošetřovatel / Ošetřovatelka.

Záměrem bylo studentům představit Život bez bariér, z.ú. a obeznámit je s činnostmi, které organizace provozuje. Studenti měli možnost projít si prostory sociálních služeb a poznat, jaké konkrétní služby Odborné sociální poradenství, Sociální rehabilitace a Denní stacionář -  Oddělení A i B (Lady Club a Gentleman Club) nabízí.

„Umíme se bavit napříč generacemi“

Dne 15. května 2024 proběhl v Novopackém klášteře první ročník „Umíme se bavit napříč generacemi“ pro účastníky od 0 do 100 a více let ve spolupráci Života bez bariér, z.ú. a Oblastní charita Jičín - Centrum SASanka.
Každý, kdo se zúčastnil aktivit (házení na cíl, třídění odpadků, luštění rébusů, vylov si svůj bonbónek, skládání puzzle, jízda na mechanickém vozíku okolo kuželů) dostal odměnu a v barokním sále Novopackého kláštera bylo připravené občerstvení. Počet soutěžících byl úctyhodných 93.

Setkání, porady, spolupráce - DUBEN 2024

V měsíci dubnu se uskutečnilo několik setkání k navázání spolupráce, předávání zkušeností. Cílem bylo představit aktivity a činnosti Života bez bariér, z.ú. v sociální oblasti a  představit nabídky akcí v Komunitním centru. Nedílnou součástí jsou vždy komentované prohlídky zrevitalizovaného Novopackého kláštera.

Štítky: 

Udržitelnost projektů - Centrum bez bariér II a Komunitní centrum Nová Paka

Měsíčník Achát - 5/2024

 

Duben 2024 na Sociální rehabilitaci

Z kraje měsíce jsme navštívili Informační centrum v Nové Pace. Získali jsme zde mnoho informací o městě, kulturních a sportovních akcích. Prohlédli jsme si dárkové a upomínkové předměty. Pracovnice IC nám ochotně odpovídala na naše dotazy a doporučila tipy na různé výlety.
Do projektu "Poznávání historie panovníků v Čechách" nám za duben přibyl nový panovník Břetislav I. Uživatelé vyhledali pomocí PC zajímavé informace, zhlédli naučná videa, četli v knihách a připravili výpisky o knížeti, který proslul jako český Achilles.

Duben 2024 na Denním stacionáři B (Lady Club a Gentleman Club)

Hlavní akce měsíce se uskutečnila sice až koncem dubna, ale o to víc jsme se všichni na Čarodějnice těšili a připravovali se na ně předem, např. výrobou kostýmů a dekorací. Akce proběhla na terase Novopackého kláštera ve spolupráci s Oblastní charitou Jičín, centrem SASanka. Součástí čarodějnického dopoledne byly různé soutěže a nechyběla ani odměna ve formě malého občerstvení.

Duben 2024 na Denním stacionáři A

Duben jsme zahájili výletem na nově instalovanou Rumcajsovu lavičku v lipové aleji v Jičíně a pokračovali jsme dalšími výlety v našem regionu – např. do kovárny v Bukovině nebo do Bělé u Pecky. Navázali jsme na probíhající projekty – „Světadíly“. Stále objevujeme Evropu a státy sousedící s Českou republikou. Vytvářeli jsme nové ilustrace do projektu „Pohádky“, používali jsme enkaustiku a jiné výtvarné techniky. Hlavní akcí měsíce byl čarodějnický rej dne 24. dubna, kdy jsme si dopoledne zpestřili různými soutěžemi a odměnili se malým občerstvením.

Stránky