PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK V ŽIVOTA BEZ BARIÉR, Z.Ú.

Měsíčník Achát 4/2024

 

 

Štítky: 

Březen 2024 na Denním stacionáři B (Lady Club a Gentleman Club)

S prvními březnovými dny přichází více sluníčka  a tím i více energie na aktivity uvnitř i venku. Tento měsíc zahajujeme procházkami a návštěvou cukrárny. Povídáme si o zahradničení, o tom co se vysévá na jaře, připravujeme květináče na sázení květin atd.  Díváme se na pohádky a filmy, které si uživatelé vyberou, luštíme sudoku, křížovky, děláme kvízy, testy. Také pravidelně zapisujeme počasí. Vzhledem k tomu, že se blíží jaro a s ním i Velikonoce, vyráběli jsme výzdobu, uklízeli a připravovali vše na Velikonoční jarmark, který probíhal v areálu Novopackého kláštera ve dnech 23. - 24.

Březen 2024 na Denním stacionáři A

Jarní dny nás lákají do přírody a my pozorujeme, jak se znovu probouzí k životu. Chodíme na vycházky a obdivujeme první rozkvetlé květiny.  Odskočili jsme si také na výlet spojený s výstavou „Amatérského divadla“ na zámku v Miletíně, kde jsme si prohlédli spoustu zajímavých kostýmů a rekvizit potřebných k divadelním vystoupením.

Březen 2024 na Sociální rehabilitaci

Pro náš projekt „Poznávání historie panovníků v Čechách“ si naši uživatelé na měsíc březen vybrali Václava II. Zhlédli jsme zajímavé historické dokumenty, předčítali z knih, vytiskli podklady k tématu a společně připravili poutavou naučnou nástěnku.
Ve středu 6. března jsme se zúčastnili filmového setkání v ŽBB. V našem krásném barokním sále se promítal film "Jestřábí žena". Zhlédli jsme pohádkový fantasy příběh o lásce, která se nemůže dočkat naplnění. O přestávce na nás čekalo překvapení -  popcorn a limonáda.

Velikonoční jarmark a Dny otevřených dveří - Den druhý

V neděli 24. března 2024 pokračoval Den otevřených dveří spojený s Velikonočním jarmarkem. Obdobně jako v předešlém dni pokračoval program, kdy si návštěvníci prohlédli prostory Novopackého kláštera. U kávy v barokním sále probíhaly diskuse na téma sociální služby, akce v roce 2024 v Komunitním centru a nechyběly ani vzájemné informace o historii kláštera. V ambitu během nákupu krásných rukodělných výrobků hosté diskutovali nad fotografickou výstavou k dokumentárnímu filmu „Už není toho dechu“.

Velikonoční jarmark a Dny otevřených dveří - Den první

V sobotu 23. března 2024 se v rámci Dne otevřených dveří spojené s Velikonočním jarmarkem otevřely prostory Novopackého kláštera a Centra bez bariér. Bylo úchvatné, že se přišlo podívat mnoho návštěvníků nejen z Nové Paky a okolí, ale i z různých koutů celého Královéhradeckého a Libereckého kraje. Náš tým připravil pro stovky návštěvníků spoustu komentovaných prohlídek. Prostory byly vyzdobeny tak, že z každého koutu dýchala velikonoční atmosféra. Velmi se líbila výstava fotografií uspořádaná Martinem Lavickým v ambitu Novopackého kláštera.

Život bez bez bariér v Nové Pace je 20 let

Kurz - „Velikonoční dekorace“

Ve středu 20. března 2024 se na Sociální rehabilitaci konal kurz "Velikonoční dekorace“. Naši uživatelé dorazili v tento první jarní den v dobré náladě. Přivítali jsme je a pohostili kávou a ananasovým koláčem. Během občerstvení jsme účastníky seznámili s programem dnešního kurzu. Všichni si se zájmem prohlíželi připravený materiál. K výrobě jarních dekorací jsme použili vejdumky, šnečí ulity, sušené a papírové květy, lýko, textilní výstelku, březové větvičky a ze stromových kmenů řezané dřevěné podložky.

Předškoláci v Komunitním centru Novopackého kláštera

Dne 20. března 2024 navštívila 1. Mateřská škola z Nové Paky Novopacký klášter. Školka v rámci projektu  „Rozvoj regionální identity“ uskutečnila s „Touláčkem“ vycházku do města a přijala pozvání do Komunitního centra v Novopackém klášteře. Součástí programu byla prohlídka kláštera očima dětí. Zástupkyně Života bez bariér pro děti připravila a přednesla dva příběhy: „Pohádka o mnichovi“ a „O hadrové babce“, na něž navázala soutěž, kdy dětem byly rozdány omalovánky mnicha. Jejich úkolem bylo uplatnit vlastní kreativitu a pastelkami vymalovat obrázek tak, jak by se jim mnich nejvíce líbil.

„Autorské čtení Nadi Hamanové“

Ve čtvrtek 14. března 2024 nás navštívila spisovatelka a obyvatelka nedaleké Pecky, paní Naďa Hamanová,  autorka knihy „Poselství novopackého klášterního mnicha“. Paní Hamanová líčí příběhy mnicha, který  vypráví, jaký vliv měl řád paulánských mnichů na život tamních občanů města Nová Paka.

Výroční schůze Svazu tělesně postižených

Svaz tělesně postižených pobočka Nová Paka pořádal dne 12. března 2024 v Novopackém klášteře výroční schůzi za rok 2023, které se účastnilo téměř 60 členů. Kromě vlastního programu schůze, byla uspořádána komentovaná prohlídka. Zástupci Života bez bariér, z.ú. provedli účastníky prostory opraveného  kláštera. Kulturní program Svazu tělesně postižených zajistil p. Martin Lavický promítáním dokumentárního filmu „Už není toho dechu“,  který pojednává o životě v Podkrkonoší. V ambitu kláštera byla instalována fotografická výstava k tomuto filmu. Výstava fotografií bude k dispozici do 24.

Štítky: 

Přednáška „Příběh Emílie Frejové, přeživšího lidického děvčete“

V pátek 23. února 2024 v barokním sále Novopackého kláštera uspořádalo MKS Nová Paka ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií přednášku „Příběh Emílie Frejové, přeživšího lidického děvčete“.

Velikonoční Jarmark v Nové Pace - Kudy z nudy ,,,

Celý článek najdete zde

Štítky: 

Promítání filmu "Jestřabí žena"

Ve středu 6. března 2024 proběhlo v barokním sále Novopackého kláštera promítání filmu „Jestřábí žena“, kterého se zúčastnili uživatelé sociální rehabilitace i obou oddělení denního stacionáře. Po filmové produkci následovalo drobné občerstvení. Diváci si mohli pochutnat na popcornu nebo různých cukrovinkách. Akce se po všech stránkách vydařila a budeme se těšit na další promítání.

 

Únor 2024 na Denním stacionáři A

Únor – čas masopustu –  jsme v denním stacionáři oslavili krásným masopustním průvodem, posezením a dobrou zábavou.  Přestože venku vládlo nevlídné zimní počasí, my jsme se pomalu připravovali na jaro a nálada u nás byla výborná. Vytvářeli jsme velikonoční dekorace různými výtvarnými technikami. Po novém roce opět navazujeme na projekt „Světadíly“. Nyní se seznamujeme s Evropou i členskými zeměmi Evropské unie a vytváříme dekorace k tomuto tématu. Rovněž pokračujeme v tvorbě pohádkových příběhů.

Stránky