Exkurze studentů z Hořic v Novopackém klášteře

V pátek dne 17. května 2024, za účelem možné praxe, navštívili Novopacký klášter studenti střední školy z Hořic, kteří studují obor Ošetřovatel / Ošetřovatelka.

Záměrem bylo studentům představit Život bez bariér, z.ú. a obeznámit je s činnostmi, které organizace provozuje. Studenti měli možnost projít si prostory sociálních služeb a poznat, jaké konkrétní služby Odborné sociální poradenství, Sociální rehabilitace a Denní stacionář -  Oddělení A i B (Lady Club a Gentleman Club) nabízí.

„Umíme se bavit napříč generacemi“

Dne 15. května 2024 proběhl v Novopackém klášteře první ročník „Umíme se bavit napříč generacemi“ ve spolupráci Života bez bariér, z.ú. a Oblastní charitou Jičín, centrum SASanka.
Každý, kdo se zúčastnil aktivit, dostal odměnu. V barokním sále Novopackého kláštera bylo připraveno občerstvení.
Jedním z hlavních bodů programu byla odborná přednáška na téma Život vojáka ve II. světové válce a  projížďka v JEEPU WILLLYS z roku 1944.
 

DĚKUJEME sponzorům za podporu této nádherné akce.

Setkání, porady, spolupráce - DUBEN 2024

V měsíci dubnu se uskutečnilo několik setkání k navázání spolupráce, předávání zkušeností. Cílem bylo představit aktivity a činnosti Života bez bariér, z.ú. v sociální oblasti a  představit nabídky akcí v Komunitním centru. Nedílnou součástí jsou vždy komentované prohlídky zrevitalizovaného Novopackého kláštera.

Štítky: 

Udržitelnost projektů - Centrum bez bariér II a Komunitní centrum Nová Paka

Měsíčník Achát - 5/2024

 

Duben 2024 na Sociální rehabilitaci

Z kraje měsíce jsme navštívili Informační centrum v Nové Pace. Získali jsme zde mnoho informací o městě, kulturních a sportovních akcích. Prohlédli jsme si dárkové a upomínkové předměty. Pracovnice IC nám ochotně odpovídala na naše dotazy a doporučila tipy na různé výlety.
Do projektu "Poznávání historie panovníků v Čechách" nám za duben přibyl nový panovník Břetislav I. Uživatelé vyhledali pomocí PC zajímavé informace, zhlédli naučná videa, četli v knihách a připravili výpisky o knížeti, který proslul jako český Achilles.

Duben 2024 na Denním stacionáři B (Lady Club a Gentleman Club)

Hlavní akce měsíce se uskutečnila sice až koncem dubna, ale o to víc jsme se všichni na Čarodějnice těšili a připravovali se na ně předem, např. výrobou kostýmů a dekorací. Akce proběhla na terase Novopackého kláštera ve spolupráci s Oblastní charitou Jičín, centrem SASanka. Součástí čarodějnického dopoledne byly různé soutěže a nechyběla ani odměna ve formě malého občerstvení.

Duben 2024 na Denním stacionáři A

Duben jsme zahájili výletem na nově instalovanou Rumcajsovu lavičku v lipové aleji v Jičíně a pokračovali jsme dalšími výlety v našem regionu – např. do kovárny v Bukovině nebo do Bělé u Pecky. Navázali jsme na probíhající projekty – „Světadíly“. Stále objevujeme Evropu a státy sousedící s Českou republikou. Vytvářeli jsme nové ilustrace do projektu „Pohádky“, používali jsme enkaustiku a jiné výtvarné techniky. Hlavní akcí měsíce byl čarodějnický rej dne 24. dubna, kdy jsme si dopoledne zpestřili různými soutěžemi a odměnili se malým občerstvením.

Královéhradecký kraj ocenil významné osobnosti z regionu

U nás v kraji - květen 2024, strana 1, 4, 5 - odkaz zde.

Štítky: 

Absolventský koncert žáků ZUŠ Nová Paka

Ve středu 24. dubna 2024 se v poradenské místnosti Novopackého kláštera konal Absolventský koncert žáků studujících na Základní umělecké škole v Nové Pace. V průběhu vystoupení se představila a vystoupila část žáků hudebního oboru absolvujících první nebo druhý cyklus základního vzdělávání.

 

Slet čarodějnic a čarodějů v Novopackém klášteře

Ve středu 24. dubna 2024 proběhla v Novopackém klášteře úžasná akce. Zaměstnanci a uživatelé se tento den stali čarodějnicemi a čaroději. V prostorách se konaly čarodějnické disciplíny, vtipně připravené pro rychlost, zručnost, paměť a všichni se úžasně bavili. Nechybělo občerstvení, které připravili pracovníci sociálních služeb ze surovin z potravinové banky. Na přípravě a organizaci se podílely i studentky vykonávající praxi v sociálních službách, které se akce také zúčastnily a aktivně pomáhaly u připravených čarodějnických disciplín pro klienty.

Galavečer Královéhradeckého kraje 2024

Kurz - "Systém sociálního zabezpečení v ČR“

Ve čtvrtek 18. dubna 2024 se na Sociální rehabilitaci konal kurz "Systém sociálního zabezpečení v ČR“.
Účastníky kurzu přivítala mgr. Věra Dejmková, vedoucí sociálních služeb ŽBB, z.ú.
U připraveného pohoštění, jablečného závinu, čaje a kávy nás seznámila s dnešním programem.
Systém sociálního zabezpečení v ČR zahrnuje nemocenské pojištění, důchodové pojištění, dávky státní sociální podpory a sociální péče.

Ocenění významných osobností Královéhradeckého kraje

Dne 16. dubna 2024 se konal Galavečer Královéhradeckého kraje v PETROF Gallery v Hradci Králové u příležitosti ocenění významných osobností regionu. Mezi oceněnými byla i Jitka Fučíková, ředitelka Života bez bariér, z.ú. Byla oceněna medailí Královéhradeckého kraje za neutuchající vůli pomáhat lidem. Ocenění převzala od hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka. V rámci galavečera byla příležitost setkat se s mnoha významnými osobnostmi regionu. S poděkováním přítomným Jitka Fučíková sdělila:

„Kreativní dílnička pro děti ZŠ Pecka“ v Komunitním centru

V pátek 12. dubna 2024 navštívili Komunitní centrum Novopackého kláštera žáci 4. třídy základní školy z Pecky. Cílem aktivizačního dopoledne byla rukodělná výroba společně s klienty a pracovníky sociální rehabilitace. Děti vyrobily přáníčka z tapet ke Dni matek a navlékaly krásné náramky z korálků. Během návštěvy si děti prohlédly klášter a měly možnost získat informace o historii navštíveného objektu. Na závěr nákupem výrobků v našem klášterním obchůdku podpořily práci osob se zdravotním postižením, za což jim děkujeme.

 

Josef Fučík: Pomáhejte okolí a pracujte na maximum

Vozejkov
Komunitní portál nejen pro vozíčkáře s poraněním páteře a míchy

Celý článek naleznete:

Stránky