Město, které buduje vztahy

V Jičíně vznikla z podnětu Ing. Arch. Radka Jiránka městského architekta akční skupina, která zastává roli veřejné správy, jejichž cílem bude nastavení  koncepce mobility, v budoucnu příprava Plánu městské mobility města Jičína.

Dne 20. 11. 2018 se konala v Biografu Český ráj v Jičíně první schůzka, členem se stal i zástupce Života bez bariér, z.ú.  Josef Fučík. V rámci akce Den městské mobility se dále konaly výstavy, semináře pro veřejnost.

Štítky: 

„Prevence proti úrazům“ na Základní škole Komenského v Nové Pace

V pondělí 19. 11. 2018 jsme byli tradičně na Základní škole Komenského v Nové Pace, kde se konaly další besedy na téma Prevence proti úrazům neboli jaké to je žít na vozíku.

Pokračování v nácviku technik samostatné jízdy vlakem

Některé námi nabízené činnosti udělají uživatelům jednorázový zážitek a je to dostačující, jiné je zapotřebí neustále opakovat, aby klient dosáhl cíle, který si předsevzal. Jednou z těchto opakujících se činností je nácvik techniky nástupu a výstupu, pohybu ve vagonu, či cesta na toaletu za účelem samostatného cestování vlakem ve volném čase. Tato uživatelka trpí od dětství DMO a má velice omezený pohyb.

Bezbariérové parkování a přístupy do kanceláří Života bez bariér

Prostě když se obrazně ,,spojí více firem" a pomůžou (Wiegel zinek, Gumex pryžové pásy, Best dlažba, Ferona ocel, Kowax svářecí materiály, Lesy ČR svářečka, práce na stavbě  zajistí lidé z veřejné služby pod dohledem "stavbyvedoucího" na vozíku, tak se postiženým v našem společenství hned lépe žije a pohybuje. Jako společenství lidí s postižením v neziskové organizaci ,,netvoříme zisk" a proto je pro nás velmi náročné realizovat potřebné stavební úpravy pro volný a bezbariérový pohyb postižených v areálu ústavu a ostatních střediscích Života bez bariér.

E-SALON 2018

Ve dnech 15.-18.1.12018 se konal v Praze E-SALON - Přehlídka čisté mobility. V PVA EXPO Praha v několika halách bylo možné shlédnout mnoho vystavovatelů osobních vozů, jejichž prioritou bylo E-MOBILITA. Navštívit tento autosalon, zjistit, zda pokrok v automobilismu je určen i pro ZTP/P byl cílem účasti zástupců organizace Života bez bariér.z.ú. Bohužel zde nebyl žádný z vozů, vhodný pro osoby s těžkým handicapem.

Týden vzdělávání dospělých 2018

V období  12.-16.11.  probíhal Týden vzdělávání  dospělých 2018 (TVD), organizovaný Královéhradeckým krajem a Úřadem práce Hradec Králové. Cílem byly prezentace  pozvaných subjektů na několika místech  v Jičíně, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou, Náchodě a Hradci Králové. Život bez bariér, z.ú.  přijal pozvání Úřadu práce Jičín a připravil prezentace směrem k veřejnosti.  Dne 13.11. byla  představena  činnost půjčovny  kompenzačních pomůcek s místem konání  na Městském úřadu v Jičíně. Přítomným byl představen projekt, který organizace realizuje  již 13 let .

Exkurze na novopackém vlakovém nádraží

Samota je pro většinu z nás nežádoucí, zejména pak v podzimním a zimním období, kdy se brzy stmívá a den trvá sotva pár hodin. Zdravý jedinec se může prakticky čímkoliv zabavit, setkávat s přáteli a není nijak pohybově omezený. Zcela jiná situace však nastává pro lidi, kteří z nějakého důvodu přišli o šanci chodit po svých a neobejdou se tak bez cizí pomoci.

I na tento fakt jsme se zaměřili nejen v našem Gentleman clubu, ale i v ostatních námi nabízených sociálních službách. Snažíme se být k individuálním potřebám našich uživatelů vnímaví a co nejlépe naslouchat jejich trápení.

Štítky: 

Vánoční den v Denním stacionáři

Beseda na téma „Prevence proti úrazům“ na Základní škole Husitské v Nové Pace

V pátek 9. 11. 2018 jsme byli pozváni na Základní školu Husitskou v Nové Pace, kde se konala další beseda na téma Prevence proti úrazům.

Štítky: 

Týden vzdělávání dospělých 2018

Život bez bariér, z.ú. v rámci „Týdne vzdělávání dospělých 2018“ v Královéhradeckém kraji  představí dne 13. 11. 2018 formou přednášky téma "Prevence proti úrazům" s možností ukázky důležitých i podpůrných kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením a senniory.

Prodej výrobků v Lázních Bělohrad

Achát - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A JARMARK V ŽIVOTĚ BEZ BARIÉR

Nácvik překonávání barier v Gentleman Clubu

Jistě se každý z nás někdy setkal se situací, že se někam dopravil a najednou z nějakého důvodu mu nebylo dopřáno dorazit až k cíli. Například dojedete pod hory a zjistíte, že nejedou lanovky. Ti zdatnější nechají batoh na zádech a kopec nahoru jednoduše vyšlápnou. Někdo si zanadává, jiný bere takovou situaci jako samozřejmost.

Štítky: 

Porada zaměstnanců v Životě bez bariér

Dne 23. 10. 2018 se konala v prostorách Centra bez bariér porada všech zaměstnanců organizace. Hlavním programem schůze bylo shrnutí aktivit a činností včetně hospodaření  organizace k 30. 9. 2018. Informaci přítomným předala ředitelka J. Fučíková. Nedílnou součástí bylo představení aktivit a činností na rok 2019. Při této příležitosti ředitelka poděkovala všem zaměstnancům za jejich práci. V období září - říjen 2018 probíhala setkání mezi jednotlivými zaměstnanci a ředitelkou, z kterých vzešlo mnoho užitečných a přínosných podnětů, názorů.

Zveme Vás na Adventní benefiční akci – Den krásy pohybu a relaxace

Tímto bychom vás rádi chtěli pozvat na akci, která se koná 7. 12. 2018 v Hotelu Centrál – Nová Paka.  Na této akci si užijete, jak relax, tak pohyb, tak i kulturní vystoupení. Na jednom z vystoupení uvidíte i naši organizaci, kde klienti budou mít vlastní kulturní program – bubenickou show.

Stránky