Mosty 2021

dne 24. 5. 2022 se konal 19. ročník MOSTY 2021. Výroční cenu MOSTY uděluje Národní rada se zdravotním postižením ČR navrženým subjektům za mimořádnou aktivitu, čin nebo projekt ve prospěch osob se zdravotním postižením. Život bez bariér, z.  ú. byl nominován a dne 24. 5. 2022 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové převzala ředitelka Jitka Fučíková ocenění za revitalizaci bývalého kláštera v Nové Pace k rozšíření sociálních služeb o cílovou skupinu Alzheimerova choroba a demence.

V klášteře v Nové Pace bude denní stacionář pro osoby s Alzheimerovou chorobou a demencí

Alzheimerova choroba a demence se staly epidemií tohoto století.  Široká veřejnost zatím nemá zcela pojetí o tom, co se pod touto nemocí skrývá. Je mnoho otázek bez odpovědí. Postihuje více muže nebo ženy? Je na tuto nemoc lék? Zvládne rodina pečovat o svého blízkého, když se nemoc v rodině projeví? Může se každý předem otestovat, aby věděl, zda je ještě zdráv a bez příznaků této choroby?

Jak porozumět uživateli s demencí?

Alzheimerova choroba se stala epidemií tohoto století. Přesto široká veřejnost nemá potřebné informace aby se dozvěděla o této civilizační chorobě více. Proto se dne 17.5.2022 konalo jedno z povinných vzdělávání našich pracovníků na téma „Jak porozumět uživateli s demencí.“ Kurzem provázela Mgr. Marcela Hauke. V průběhu dne tak měli možnost přímí pracovníci sociálních služeb, ale i nepřímí pracovníci Života bez bariér, z.ú. možnost dozvědět se mnoho informací např. Vývoj počtu osob s Alzheimerovou nemocí v ČR, rizikové faktory, příznaky, typy demencí a jejich fáze.

Zveme vás na kurz Sociální rehabilitace - POZNÁVÁME ČESKOU REPUBLIKU

Chtěli bychom všechny zájemce pozvat k nám do Života bez bariér, z. ú. na sociální rehabilitaci na náš kurz, který se bude konat 18. 5. 2022 a bude na téma: POZNÁVÁME ČESKOU REPUBLIKU.

Pevnost Königstein bez bariér

Výlet do Německa pevnosti Königstein, která se nachází cca 30 km od hranice Petrovice v Ústeckém kraji stojí za to. Autem lze vyjet na parkoviště přímo u pevnosti. Zde se nachází dostatek parkovacích míst pro vozíčkáře. Vstupné je zohledněno pro osoby ZTP/P. Výtah, který vyveze nejen najednou 60 lidí, ale i auto, káru, malý bagřík  až na vrchol. Popravdě půl den téměř nestačí, aby byla možnost shlédnout úchvatné pohledy z hradeb , výstavy nacházející se v objektech pevnosti, nakoupit drobné suvenýry nebo se občerstvit v místní restauraci. Pevnost je takové městečko v oblacích...

Štítky: 

Projektový tým v klášteře

Z horní části náměstí v Nové Pace je vidět klášter, který se postupně obléká do nového kabátu. Za několik měsíců bude mít novou fasádu, opravené vnitřní prostory, malebnou rajskou zahradu a otevře se veřejnosti. Každá obnova objektu se skládá z fáze stavební a administrativní. Dokumenty vidět nejsou, jsou založené v šanonech někde ve skříni. Kdo měl zásluhu na tom, jak se novopacký klášter bude líbit, poznáme podle podpisu na každém z těch stovek papírových dokladů. Téměř jsem si jistá, že administrativa je také náročná, ale hlavně delší, než stavba samotná.

... Duben na DS …

Zima nás škádlí, ale nedáme se.  „Apríl“, trocha matení mysli, že odejdeme v 10,00 hodin domů, doprovázelo krátké divení . Ranní povídání nastínilo aktivitu dne: „UKLIĎME ČESKO“. V rámci vycházky jsme nafasovali pytle, rukavice a vyrazili do „ulice“. Sbírali jsme, to, co nepořádný Čech odhodil - směs všeho možného. Nebylo toho málo. Odpad jsme vytřídili u autobusového nádraží, kde jsme zakončili práci.

Klienty i personál postihlo marodění, naše řady prořídly, pomáhali jsme si vzájemně i tak, že jsme Štěpánce nosili oběd, byla nemocná i její maminka.         

Návrhy na změnu legislativy

Dne 22. 4. 2022 navštívila Život bez bariér, z.ú. poslankyně a místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku Mgr. Ing. Pavla Pivoňka Vaňková. Cílem bylo představit poslankyni Vaňkové návrh dodatku k zákonu o příspěvku na úpravu vozidla pro ZTP/P. Návrh je vcelku jednoduchý, laicky řečeno, sloučit v některých případech příspěvek na nákup automobilu s příspěvkem na úpravu vozu.

Zveme vás na kurz Sociální rehabilitace - BYLINKY A JEJICH VYUŽÍTÍ V DOMÁCNOSTI

chtěli bychom všechny zájemce pozvat k nám do Života bez bariér, z. ú. na sociální rehabilitaci na náš kurz, který se bude konat 20. 4. 2022 a bude na téma: BYLINKY A JEJICH VYUŽÍTÍ V DOMÁCNOSTI.

Milušku Líbalovou jsem dobře znala.

„Pracovitý člověk neodpočívá, ale sbírá síly pro další práci.“ Tak nějak bych charakterizovala Milušku Líbalovou z Nové Paky. Celý život, byť sama s velkým zdravotním handicapem pomáhala druhým. Byla na začátku vzniku tehdy občanského sdružení Život bez bariér, kdy nás učila, jak vést organizaci. Patřila mezi zakladatele a působila nejméně 5 let v revizní komisi a téměř dvě volební období v dozorčí radě Života bez bariér. Její hlavní a nezastupitelnou činností bylo však  působení ve Svazu tělesně postižených v České republice, o. s., místní pobočka Nová Paka.

Děkujeme za pomoc půjčovně kompenzačních pomůcek

Nadace Charty 77 podpořila jako každým rokem nákup kompenzačních pomůcek. Půjčovna Života bez bariér, z. ú. má dlouholetou tradici. V roce 2005 dostala prvních 7 mechanických vozíku od Nadace Vize 97, které nám osobně předala paní Dagmar Havlová. Tenkrát jsme je byli převzít v Řepích v Domově sv. Karla Boromejského v Řepích v Praze.

Polohovací postel pro půjčovnu

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové  v rámci programu Cesty k integraci přispěla na zakoupení elektrické polohovací postele s hrazdičkou. Tato postel je výjimečná tím, že má vyšší nosnost a lůžko lze spustit až téměř na zem. Pro osoby blízké nebo osoby s nadváhou bude postel velkým přínosem. Polohovací elektrická postel byla zakoupena v pražské prodejně INVIRA, která již některé postele pro naši půjčovnu dodávala.

„Březen, za kamna vlezem – aneb jaro v rozpuku“ na DS

  • Tak přesně, se odvíjel začátek měsíce. Za okny sluníčko, lákalo ven, procházky byly příjemné, ale stále bylo mrazivo. Čepice, rukavice, zimní bundy. Zatím zimní ošacení, strojíme se jako cibule.
  • 7.  3.  vybraní uživatelé DS i SR odjeli v rámci Služeb poskytování sociálního poradenství, v doprovodu sociálního pracovníka na konzultaci do Prahy k p. P. Eisnerovi, poskytujícímu poradenství  v oblasti sexuality a vztahů lidí s postižením.
  • Na MDŽ, svátek, který se na ŽBB slaví (my zaměstnankyně jsme dostaly od p. Fučíka krásný květ gerbery).

KLÁŠTER V RUKOU ŘEMESLNÍKŮ A FIREM Z NOVOPACKA - Achát

Den otevřených dveří

ve dnech 27. 3 – 28. 3. 2022 měla veřejnost příležitost prohlédnout prostory organizace Život bez bariér a nakoupit výrobky chráněných dílen. Děkujeme všem, kteří v tyto dny navštívili Život bez bariér. Mohli jsme přivítat i spřátelené organizace z Trutnova nebo Středočeského kraje, kteří nahlédli pod pokličku námi poskytovaných sociálních služeb.

Stránky