ROZHOVOR | S Jitkou Fučíkovou o záchraně a obnově někdejšího kláštera

Po pěti letech byla dokončena revitalizace cenného památkově chráněného klášterního komplexu v Město Nová Paka pro potřeby neziskové organizace Život bez bariér, z.ú. Na

Únor na sociální rehabilitaci

„Únor bílý pole sílí“, povídala babička. Za komínem vítr kvílí, spěcháme do teplíčka.

Únorový příběh Gentleman a Lady Clubu

Děkujeme, že nám pomáháte i v roce 2023

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem úžasným sponzorům, kteří nás během ledna a února podpořili a darovali nám především drogerii a papírenský sortiment, který využijeme na všech střediscích naší organizace.

Velké díky patří:

Štítky: 

Přípravy vrcholí. Do kláštera na novopackých Hradčanech se nastěhuje stacionář

Bezmála osmnáct let života vložili manželé Fučíkovi do zdí památkově chráněného paulánského kláštera v Nové Pace. Objekt, jehož historie se po staletí pojila s péčí o zdraví, už brzy poslouží jako luxusní sídlo denního stacionáře pro lidi s fyzickým nebo mentálním postižením.

„Po úrazu, kdy jsem mohl hýbat pouze hlavou, jsem měl právě v těchto prostorách první fyzioterapie. Tady jsem se poprvé znovu pohnul,“ vypráví Josef Fučík, zakladatel neziskové organizace Život bez bariér, kterého úraz před čtvrtstoletím upoutal na vozík.

Leden na sociální rehabilitaci

Tak už je tu zase leden, ten, co vládne sněhem, ledem. Narazíme beranice, navlékneme rukavice.

AKTIVITY ŽIVOTA BEZ BARIÉR V ROCE 2023 - Achát - leden 2023

Leden na DS

Druhého ledna, v jarním počasí, lehce zlenivěle, ale optimisticky, jsme se sešli opět na stacionáři (sice v minimálním počtu klientů – respirační choroby řádily). „Vánoce“ – strom i dekorace, za dobu naší nepřítomnosti, vykonaly své. S každým pohybem se sypalo jehličí a ozdoby ztratily své kouzlo. Pustili jsme se do likvidace, abychom vyčistili prostory a vnesli nový svěží dech novému roku i stacionáři

Hned v pondělí jsme se přivítali s novou pracovnicí.

Lady a gentleman club, Denní stacionář B

I na části Denního stacionáře B - Lady a Gentleman clubu, jsme se u kávy a čaje novoročně přivítali, podělili se o zážitky a pustili se do aktivit: úklid vánočních pozůstatků, lehké rozcvičení na židlích, vycházka, povídání, film i drobné tvůrčí činnosti. Naši senioři se aktivně zapojují, někteří o činnost vyloženě žádají. Tématem roku, pro tuto službu jsou „Města ČR“.Začali jsme tedy, jak jinak než v Nové Pace. Podle kalendáře jsme rozebírali témata v něm nastolená, povídali si o původu jmen, oživili si pravidla třídění nebezpečných odpadů – sběrné boxy.

ROZHOVOR | S Jitkou Fučíkovou o záchraně a obnově někdejšího kláštera

25. 1. 2023 Rajský dvůr po obnově | Foto: Život bez bariér, z. ú. | Licence: Všechna práva vyhrazena NOVÁ PAKA (JIČÍNSKO) | Po pěti letech byla dokončena revitalizace cenného památkově chráněného klášterního komplexu pro potřeby neziskové organizace Život bez bariér. Na podrobnosti nejen finančně náročného procesu jsme se zeptali ředitelky instituce.

Máme chráněné počítače, díky firmě ESET

chtěli bychom touto cestou poděkovat firmě ESET software spol. s r. o., která nám už několikátý rok poskytla na celý rok 2023 antivirový program na naše IT zařízení jako je PC, noootebooky, tablety atd.
Jsme za tento dar vděčni, protože nás ochrání před škodlivými viry a nemusíme se bát na počítačích pracovat.
Více o společnosti ESET software spol. s r. o., a jejích produktech, se dočtete na webových stránkách www.eset.cz

Štítky: 

Porada zaměstnanců Života bez bariér, z. ú.

Porada všech zaměstnanců Života bez bariér, z. ú. se stala tradicí a vždy  se koná na začátku roku.  Nebylo tomu jinak a dne 4. 1. 2023 byly zaměstnanci seznámeni s hospodařením roku 2022. Loňský rok byl opravdu velmi náročný, protože kromě rozrůstajících se sociálních služeb probíhala rozsáhlá revitalizace posledního objektu a to přestavby kláštera. Ředitelka seznámila přítomné s plány na rok 2023 a stanovila organizaci postupného přestěhování sociálních služeb do opravených prostor kláštera. Již jsou známé i akce, konané pro tento rok. Následovala prohlídka kláštera.

Realizace projektů Centrum bez bariér II a Komunitní centrum Nová Paka dokončena - Achát 1/2023

Do nového roku ... hodně správných kroků :)

Prosinec na sociální rehabilitaci

Tento měsíc jsme se opět věnovali pravidelným aktivitám. Nácvikům péče o domácnost, o vlastní osobu, oblasti vzdělávání, práce, financí a různých zájmů našich uživatelů.
Zábavnou formou si procvičujeme mozkové funkce, jemnou motoriku, fyzickou kondici a společenskou komunikaci.
Osvojujeme si i laminování, skartování, práci na PC a chytrých mobilních telefonech.

Stránky