POZVÁNKA NA KONZERT UČITELŮ ZUŠ NOVÁ PAKA

Beseda s autorem na téma „Dokud peču, žiju?“

Dne 21. 9. 2023 se v barokním sále Novopackého kláštera konala beseda „Dokud peču, žiju!“. Paní Iva Trhoňová – autorka skvělých pekařských kuchařek přijela spolu s manželem z Kyjova u Brna, aby vyprávěla o svém životě, podiskutovala o pečení. Její vyprávění a setkání bylo skutečně jedinečné a úžasné. Následovala diskuze, která byla opravdu zajímavá. Součástí besedy byla soutěž o nejlepší kváskové nebo drožďové pečivo. Pro soutěžící, kteří přinesli na setkání upečené kváskové či drožďové pečivo, byl jeho vlastní pekařský výrobek vstupenkou.

Prevence proti úrazům pro 7. ročníky

Pro žáky 7. třídy ZŠ 1 v Nové Pace připravil Život bez bariér v komunitním centru program nejen vzdělávací, ale hlavně plný her a sportovního vyžití. Hlavním tématem teoretické části bylo “ Jak se žije vozíčkářům“, kde ředitelka organizace Života bez bariér představila krátce činnosti organizace. Zakladatel organizace Josef Fučík vyprávěl přítomným vlastní příběh, že i na vozíku lze pracovat, cestovat a žít plnohodnotný život. Ukázal drobné pomůcky pro soběstačnost. Představil novinku elektrický invalidní vozík a jeho „vychytávky. Tématem byla i bezbariérovost ve městě a okolí.

ZÁŘÍ NA DENNÍM STACIONÁŘI ODDĚLENÍ B LADY CLUB A GENTLEMAN CLUB

Záři začalo slavnostním otevřením Novopackého kláštera a ukázkou našich služeb veřejnosti, takže některé dny byl provoz denního stacionáře B omezen. Ve dnech obvyklého provozu byl velký zájem o informace o službách, a proto vznikl i zpravodajský příspěvek na ČT1 regiony, kde někteří z našich seniorů účinkovali.

Když pominul ten rozruch ohledně otevírání, všichni jsme se mohli vrátit do normálního režimu a věnovat se naplánovaným aktivitám. Přišla k nám vzácná návštěva dětí z druhé třídy základní školy v Nové Pace a my jsme naopak vyrazili na návštěvu do zdejšího domova důchodců.

ZÁŘÍ NA DENNÍM STACIONÁŘI ODDĚLENÍ A

Celý měsíc září se nesl ve znamení slavnostního otevírání Novopackého kláštera, které proběhlo v prvním týdnu. V tuto dobu byl provoz stacionáře částečně omezen, ale uživatelé nebyli o nic ochuzeni, ale naopak získali nové a neočekávané zážitky, jako byla například návštěva filmařů z ČT1, kteří natáčeli dokument o klášteře i našich službách. Mnoho našich klientů se mělo možnost poté vidět v televizi, v pořadu Zprávy z regionů.

Napsali o nás ... KLÁŠTER ŽIJE!

Všechny články o Novopackém klášteře, které vyšly v mediích najdete pohromadě tady

Prevence proti úrazům pro 6. ročníky

Pro žáky 6. třídy ZŠ 1 v Nové Pace připravil Život bez bariér v komunitním centru program nejen vzdělávací, ale hlavně plný her a sportovního vyžití. Hlavním tématem teoretické části bylo “ Jak se žije lidem s handicapem“, kde ředitelka organizace Života bez bariér představila aktivity a činnosti organizace. Ukázala přítomným kompenzační pomůcky a drobnosti, které jsou pro osoby na invalidním vozíku důležité. Tématem diskuse byla i bezbariérovost ve městě. Poutavým způsobem zaujala školitelka přítomné v programu základy první pomoci, kde představila 5 simulovaných zranění.

Grilování na terase

Včera byl krásný zářijový den, zalitý sluncem a my jsme si ho zpestřili tradičním grilováním – tentokrát na terase Novopackého kláštera. Kromě našich uživatelů nás navštívili také někteří jejich rodinní příslušníci a také vedení Života bez bariér z.ú., takže sestava byla kompletní a mohlo se začít. Děvčata ze sociální rehabilitace a denního stacionáře připravily menší občerstvení ve formě šopského salátu a také napekly vynikající koláče, které každé z našich zúčastněných dostal k odpolední kávě.

Prevence proti úrazům pro 2. ročníky

Pro žáky 2. třídy ZŠ1 v Nové Pace připravil Život bez bariér v komunitním centru program nejen vzdělávací program, ale hlavně plný her a sportovního vyžití. Hlavním tématem teoretické části bylo “ Jak se žije lidem s handicapem“, kde školitelé dětem přiblížili příběhy plné radostí i strastí. Přítomné upoutal i příběh z knihy Poselství novopackého klášterního mnicha, aby děti vnímali atmosféru prostor Novopackého kláštera. Poutavým způsobem zaujala školitelka přítomné v programu základy první pomoci, kde děti dostali mimo jiných zavázat  si vzájemně loket.

ČT1 v Životě bez bariér

Dne 13. 9. 2023 natočila Česká televize reportáž o životě v Novopackém klášteře. V reportáži jsou zachyceny činnosti z Novopackého kláštera v Nové pace, mezi které patří provozování sociálních služeb a aktivizační činnosti v rámci komunitního centra.

Děkujeme Redakci Severovýchod za zveřejnění reportáže, prezentaci Života bez bariér a prezentaci revitalizace Novopackého kláštera. Celé video najdete zde

Prevence proti úrazům pro 4. ročníky

Pro žáky 4. třídy základní školy v Nové Pace připravil Život bez bariér v komunitním centru program jak vzdělávací program, tak plný her. Hlavním tématem teoretické části bylo “ Jak se žije lidem na vozíku“, kde školitelé z řad vozíčkářů dětem přiblížili vlastní životní příběhy mnohdy plné radostí, ale i strastí. V rámci diskuse odpovídali na mnoho dotazů, kde děti zajímala doprava handicapovaných, bydlení, kultura. Velmi poutavým způsobem školitelka představila základy první pomoci, kde děti dostaly úkol a vzájemně si mohli zavázat loket.  Následovala praktická, sportovně laděná část .

Čestné uznání z MÁME VYBRÁNO

S úžasem a pokorou jsme přijali pozvánku na vyhlášení výsledků soutěže MÁME VYBRÁNO, která se konala v krásných prostorách Ministerstva kultury dne 13. 9. 2023. Z rukou vrchního ředitele sekce kulturního dědictví, ředitele organizace Institut pro památky a kulturu, o.p.s. a generální ředitelky Národního památkového ústavu nám bylo předáno čestné uznání za příkladnou pestrost při financování dlouhodobé obnovy památky využívané v sociální oblasti. Bylo pro nás ctí prezentovat před všemi přítomnými hosty, jak se podařilo v Nové Pace zrekonstruovat památku Novopackého kláštera.

Prevence proti úrazům pro 3. ročníky

Pro žáky 3. třídy základní školy v Nové Pace připravil Život bez bariér v komunitním centru program jak vzdělávací program, tak plný her. Hlavním tématem teoretické části bylo “ Jak se žije lidem na vozíku“, kde školitelé z řad vozíčkářů dětem přiblížili vlastní životní příběhy mnohdy plné radostí, ale i strastí. V rámci diskuse odpovídali na mnoho dotazů, kde děti zajímala doprava handicapovaných, bydlení, kultura. Velmi poutavým způsobem školitelka představila základy první pomoci, kde děti dostaly úkol a vzájemně si mohli zavázat nohu, loket.

Slavnostní otevření Novopackého kláštera

Den první - dne 5. 9. 2023 přijali pozvání na slavnostní otevření Novopackého kláštera zástupci města Nová Paka, Královéhradeckého kraje, sponzoři, podporovatelé a všichni, kteří více než 17 let společně se Životem bez bariér se podíleli na obnově kláštera. To, že klášter je nyní zčásti opraven, je skvostem města Nová Paka stálo mnoho sil, dobré spolupráce a vděčnosti k těm, kteří po celou dobu různým způsobem pomohli dobré věci. Více než 120 hostů mělo možnost využít program, který byl připraven týmem Života bez bariér.

Prevence proti úrazům pro 5. ročníky

Pro žáky 5. třídy základní školy v Nové Pace připravil Život bez bariér v komunitním centru program jak vzdělávací program, tak plný her. Hlavním tématem teoretické části bylo “ Jak se žije lidem na vozíku“, kde školitelé z řad vozíčkářů dětem přiblížili vlastní životní příběhy mnohdy plné radostí, ale i strastí. V rámci diskuse odpovídali na mnoho dotazů, kde děti zajímala doprava handicapovaných, bydlení, kultura. Velmi poutavým způsobem školitelka představila základy první pomoci, kde děti dostali úkol a vzájemně si mohli zavázat nohu, loket.

Stránky