O nás

Občanské sdružení Život bez bariér bylo založeno v roce 2004 a od této doby pomáhá zdravotně postiženým a seniorům odhalit jejich potenciál a znovu se začlenit do společnosti. Impulzem k založení sdružení byla snaha pana Josefa Fučíka (kterému se v roce 1998 stal vážný zdravotní úraz vedoucí k těžkému, celoživotnímu postižení), jeho rodiny a jeho přátel pomoci i ostatním lidem se zdravotním postižením a seniorům vyrovnat se s jejich složitou situací. Vznikl tak subjekt, který nejen že zajistil pro výše zmíněnou skupinu spoluobčanů sociální služby, které v regionu Novopacka chyběly, ale dlouhodobě se o zájmy této skupiny obyvatel stará.

Historie občanského sdružení mezi lety 2004 – 2012

Cílem občanského sdružení je napomáhat integraci zdravotně postižených a seniorů do společnosti. Tato snaha vychází z  individuálních možností, představ a přání jednotlivých klientů. Sdružení usiluje o to, aby se každý, kdo jej osloví s žádostí o radu či pomoc, setkal s odpovídající odezvou, aby mu bylo umožněno identifikovat a dále rozvíjet jeho potenciál a zároveň, aby obdržel veškerou pomoc potřebnou ke kompenzaci jeho zdravotního omezení.  

Občanské sdružení se o zájmy zdravotně postižených a seniorů stará prostřednictvím nabídky sociálních služeb (odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace a denní stacionář), doplňkových akcí a programů, vytvářením pracovních míst pro zdravotně postižené i lobbováním u orgánů místní správy, samosprávy, soukromých subjektů a široké veřejnosti za zlepšování životních podmínek této skupiny spoluobčanů a za jejich integraci do společnosti. (Například iniciativa v oblasti bezbariérovosti)

Dlouhodobým záměrem občanského sdružení je vybudování centra komplexních služeb pro osoby se zdrav. postižením, seniory i veřejnost v prostorách bývalého kláštera a nemocnice v Nové Pace a záchrana nemovité kulturní památky, za kterou byla hlavní budova tohoto areálu prohlášena v roce 1958. Klášterní areál vždy sloužil nemocným, zdravotně postiženým a dalším ohroženým skupinám obyvatel a nezisková organizace Život bez bariér, z.ú. by mu tuto funkci rádo navrátilo. Díky podpoře mnoha subjektů i jednotlivců se organizaci daří jednotlivé části areálu postupně naplňovat společensky prospěšnými aktivitami.

Seznamte se s činností neziskové organizace Život bez bariér prostřednictvím fotografií [1 MB]

Rádi by jste nás podpořili? Způsobů je mnoho, podívejte se, jak na to!