Kompenzační pomůcky

Život bez bariér provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek již od roku 2004 s cílem pomoci vytvořit důstojné životní podmínky pro osoby dlouhodobě nemocné, seniory s omezenou schopností pohybu, osoby v rekonvalescenci i osoby se zdravotním postižením. Takové podmínky, které jim zajistí v jejich těžké situaci dostatečný komfort a pohodlí a umožní jejich rodinným příslušníkům, poskytovatelům domácí zdravotní péče a racovníkům v sociálních službách zajištění nezbytné péče v domácím prostředí. 

Rádi byste pečovali o své nemocné prarodiče v domácím prostředí, ale nemáte dostatek fyzických sil, abyste zvládli každodenní úkony, které jsou s touto péčí spojeny?

  • Nechcete se vzdát samostatnosti, přestože jsou Vaše pohybové schopnosti omezené?

V naší půjčovně naleznete různé typy chodítek, berlí, holí, mechanických a elektrických vozíků i tříkolek.

  • Jste po úraze či nemoci a Vaše tělo nemůže být vystaveno po dobu rekonvalescence normální zátěži?

Díky naší půjčovně nemusíte investovat finanční prostředky do pořízení pomůcek, jako jsou mechnický vozík či motomed. Tyto pomůcky Vám zapůjčíme za velmi příznivé ceny.   

V půjčovně kompenzačních pomůcek si můžete vybrat ze 190 různých pomůcek, které kompenzují pohybová omezení či slouží k rehabilitaci.
Smyslem naší půjčovny je podpořit péči o osoby se zdravotním omezením v jejich domácím prostředí a ceny výpůjček jsou proto velmi příznivé.

Půjčovna kompenzačních pomůcek sídlí v areálu bývalé nemocnice v budově č. 3 na adrese:

Život bez bariér, z.ú.
Opolského 165
509 01 Nová Paka

mapka příjezdu zde

Koordinátor půjčovny pomůcek:  Jana Sitová, tel: 720 994 024, e-mail: sitja@seznam.cz

 

Poradíme:

  • S výběrem vhodné pomůcky, její obsluhou a údržbou
  • Se způsobem, jakým lze získat finanční prostředky na pořízení pomůcky od Vaší zdravotní pojišťovny či z jiných zdrojů
  • Se způsobem získání dalších forem pomoci, na které máte ve Vaší situaci nárok
  • A s řešením celé další řady otázek, které jsou spojeny s péčí o osobu se zdravotním omezením

Možnosti kompenzačních pomůcek - informace, tipy na úpravy Vám přinášíme v aktualitách na našich stránkách.