Centrum bez bariér II

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Program: 11703 - Integrovaný regionální operační program
Dotace: 25.939.882,11 Kč, celkové náklady 61.304.942,20 Kč
Účel: úprava prostor pro poskytování sociálních služeb odborného sociálního poradenství a denní stacionář pro rozšířené cílové skupiny osob.

Název Vydáno Typ
Centrum bez bariér II - základní informace 06.05.2019 Článek
Klášter v Nové Pace se opravovat bude 06.05.2019 Článek