Sponzoring

Příběhy těch, kteří za nimi stojí, naleznete zde.

Kromě finančního příspěvku nás můžete podpořit také darem konkrétní věci či služby. Podívejte se, co nám v současné době nejvíce chybí.

Se svými dary se obracejte na kontaktní osobu: Maruška Vokurková

(vzor darovací smlouvy naleznete na konci tohoto článku)

Dohodněte si s námi způsob propagace Vaší pomoci - na akcích určených pro zdravotně postižené a seniory, na akcích určených pro širokou veřejnost, v prostorách našeho areálu, na našich propagačních materiálech, či v prostředí našich webových stránek.

Vedle materiálních a finančních darů uvítáme také další formy podpory, podívejte se, jaké to mohou být.


Hmotnými dary nám v roce 2024 pomohli:

 

Finančními dary a příspěvky nám v roce 2024 pomohli:

... a další inviduální dárci

 

............................................................................................................................................

 

Hmotnými dary nám v roce 2023 pomohli:

... a další inviduální dárci

 

Finančními dary a příspěvky nám v roce 2023 pomohli:

  • ISOTRA a. s., www.isotra.cz
  • pí. Dušková
  • p. Šimek
  • p. Pěnička

... a další inviduální dárci

 

 

 

............................................................................................................................................

Hmotnými dary nám v roce 2022 pomohli:

 

... a další inviduální dárci

 

Finančními dary a příspěvky nám v roce 2022 pomohli:

 

... a další inviduální dárci

 

............................................................................................................................................

Hmotnými dary nám v roce 2021 pomohli:

... a další inviduální dárci

 

Finančními dary a příspěvky nám v roce 2021 pomohli:

... a další inviduální dárci

 

V minulých letech podpořily chod a rozvoj našeho sdružení následující subjekty:

 

Děkujeme všem našim milým dárcům a příznivcům!