Napsali o nás / Reference

Přehled všech tištěných, rozhlasových, obrazových i online informací, které byly zveřejněny o činnosti zapsaného ústavu naleznete zde.

Rádi Vám poskytneme podrobné informace a fotodokumentaci, které se týkají našich činností zaměřených na podporu společenské integrace zdravotně postižených a seniorů.

Přiblížíme Vám prostředí sociálních služeb, vysvětlíme Vám, jak funguje půjčovna kompenzačních pomůcek, seznámíme Vás s postupem prací revitalizace bývalého klášterního areálu v Nové Pace a poskytneme Vám komentář k aktuálním tématům, které se dotýkají života osob se zdravotním postižením.