Česko-polská spolupráce

Občanské sdružení Život bez bariér navázalo spolupráci s polským Związkem Niewidomych z Dzierżoniówa

Po čtyřleté spolupráci s Polskim Zwiazek Niewidomych (Polský svaz nevidomých) v Dzierżoniowie připravilo v roce 2010 občanské sdružení Život bez bariér projekt "Aktivně bez hranic", jehož cílem bylo dosavadní spolupráci obou partnerů prohloubit. Projekt byl dne 14. ledna 2011 schválen na 6. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis.

Díky podpoře EU, která pro rok 2011 představovala částku 21 632,50 Euro, mělo sdružení možnost rozšířit stávající spolupráci s polským partnerem o další společné aktivity, jako např. o účast polských partnerů na tradičních akcích občanského sdružení Život bez bariér, jakými jsou: kulturní festival Klášter žije!, sportovní akce Hry bez hranic, či divadelní festival osob se zdravotním postižením Hraní bez hranic, a dále o účast zdravotně postižených klientů z Česka na tradičních akcích polského partnera, např. Dolnoslaského Pikniku. Zdravotně postižení klienti z polského „svazu nevidomých“ mohli díky získané podpoře absolvovat v září 2011 týdenní relaxační pobyt v Nové Pace s množstvím poznávacích výletů a rehabilitací. Klienti obou sdružení se v průběhu projektu seznámili s tradicemi obou regionů a pracovníci obou organizací si mohli ve větší míře vyměňovat zkušenosti z oblasti sociálních služeb, bezbariérovosti a legislativy regulující péči o zdravotně postižené v obou zemích.  Spolupráce se díky projektu významně rozšířila nejenom v roce 2011, ale také v následujícím období až do současné doby.

Více informací o společných akcích partnerů projektu naleznete zde.

Fotogalerii ze společných akcí občanského sdružení Život bez bariér a Polského svazku nevidomých si můžete prohlédnout zde.