Komunitní centrum Nová Paka

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Program : 11703 - Integrovaný regionální operační program
Dotace: 17.619.019,60 Kč, celkové náklady 29.864.698,08 Kč
Účel: vznik Komunitního centra se službou sociální rehabilitace

Projekty jsou podpořeny Městem Nová Paka  a Královéhradeckým krajem.