Sociální služby

Život bez bariér, z. ú. je od roku 2007 registrovaným poskytovatelem sociálních služeb pro Královéhradecký a Liberecký kraj.

V současnosti má Život bez bariér, z. ú. tyto sociální služby: odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace a denní stacionář. Život bez bariér, z. ú. provozuje také půjčovnu s kompenzačními pomůckami, kterou ročně využívají desítky zájemců převážně z Libereckého a Královéhradeckého kraje.

Mezi cílové skupiny poskytovaných sociálních služeb patří:

  1. Osoby s mentálním a tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronicky duševním onemocněním, které se ocitli v nepříznivé sociální situaci.
  2. Senioři
  3. Rodinní příslušníci a osoby blízké pečující o zdravotně postižené a/či seniorní členy rodiny 

Obraťte se na nás s jakýmkoliv dotazem týkajícím se sociálních služeb. Rádi Vám poradíme, případně zprostředkujeme kontakt na další poskytovatele.

Využijte naše kontakty:
Budova Novopackého kláštera , Opolského 144, Nová Paka 509 01

Denní stacionář 1 PP (oddělení A a B Lady club a Gentleman club)
Sociální rehabilitace 1. NP (1. nadzemní podlaží)

Odborné sociální poradenství 1. NP (1.nadzemní podlaží)

Vedoucí sociálních služb:
Mgr. Věra Dejmková 1NP
Mob.:  727 952 639
 
Sociální pracovník Sociální rehabilitace a Odborného sociálního poradenství:
Bc. Miroslav Dvořák 1 PP

Mobil: 602 393 368 Odborné sociální poradenství
Email: miroslav.dvorak@zbb.cz

Sociální pracovník Denního stacionáře oddělení A a B Lady clubu a Gentleman clubu :
Bc. Miroslav Salay,kancelář v 1. PP

Mob.: 722 730 464
Email: miroslav.salay@zbb.cz

 
Vedle nabídky sociálních služeb organizuje Život bez bariér, z. ú. pro své klienty a zaměstnance celou řadu jedno i vícedenních sportovních, kulturních, společenských a vzdělávacích aktivit.