Sociální služby

Život bez bariér, z. ú. je od roku 2007 registrovaným poskytovatelem sociálních služeb pro Královéhradecký a Liberecký kraj.

V současnosti má Život bez bariér, z. ú. tyto sociální služby: odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace a denní stacionář. Život bez bariér, z. ú. provozuje také půjčovnu s kompenzačními pomůckami, kterou ročně využívají desítky zájemců převážně z Libereckého a Královéhradeckého kraje.

Cílová skupina:
- osoby s mentálním postižením a tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením,
  osoby s chronicky duševním onemocnění, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci
- senioři
- rodinní příslušníci a osoby blízké pečující o členy rodiny zdravotně postižené či seniory

Obraťte se na nás s jakýmkoliv dotazem týkajícím se sociálních služeb. Rádi Vám poradíme, případně zprostředkujeme kontakt na další poskytovatele.

Místo poskytování:
Novopacký klášter (budova č. 1), Opolského 144, 509 01 Nová Paka (mapka příjezdu zde)
Denní stacionář 1. PP (1. podzemní podlaží) - oddělení B (Lady Club a Gentleman Club)
Sociální rehabilitace 1. NP (1. nadzemní podlaží)
Odborné sociální poradenství 

Centrum bez bariér (budova č. 2), Opolského 148, 509 01 Nová Paka
Denní stacionář - oddělení A 

Vedoucí sociálních služeb:
Mgr. Věra Dejmková (1. NP), tel.: 727 952 639, e-mail: vera.dejmkova@zbb.cz, sluzby@zbb.cz
Sociální pracovník Odborného sociálního poradenství a Sociální rehabilitace:
Bc. Miroslav Dvořák, (1. NP), tel.: 602 393 368, e-mail: miroslav.dvorak@zbb.cz
Sociální pracovník Denního stacionáře oddělení A a B (Lady Clubu a Gentleman Clubu)
Bc. Miroslav Salay (1. PP), tel.: 722 730 464, e-mail: miroslav.salay@zbb.cz
 
Vedle nabídky sociálních služeb organizuje Život bez bariér, z. ú. pro své klienty a zaměstnance celou řadu jedno i vícedenních sportovních, kulturních, společenských a vzdělávacích aktivit.