Sociální služby

Život bez bariér, z. ú. je od roku 2007 registrovaným poskytovatelem sociálních služeb pro Královéhradecký a Liberecký kraj.

V současnosti má Život bez bariér, z. ú. tyto sociální služby: odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace a denní stacionář. Život bez bariér, z. ú. provozuje také půjčovnu s kompenzačními pomůckami, kterou ročně využívají desítky zájemců převážně z Libereckého a Královéhradeckého kraje.

Mezi cílové skupiny poskytovaných sociálních služeb patří:

  1. Osoby s mentálním a tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením , osoby s chronicky duševním onemocněním, které se ocitli v nepříznivé sociální situaci.
  2. Senioři
  3. Rodinní příslušníci a osoby blízké pečující o zdravotně postižené a/či seniorní členy rodiny 

Obraťte se na nás s jakýmkoliv dotazem týkajícím se sociálních služeb. Rádi Vám poradíme, případně zprostředkujeme kontakt na další poskytovatele.

Využijte naše kontakty:

Vedoucí sociální služby:
Mgr. Věra Dejmková
Mob.:  727 952 639
 
Sociální pracovník:
Bc. Miroslav Dvořák

Mobil: 602 393 368
Email: miroslav.dvorak@zbb.cz

Vedle nabídky sociálních služeb organizuje Život bez bariér, z.ú. pro své klienty a zaměstnance celou řadu jedno i vícedenních sportovních, kulturních, společenských a vzdělávacích aktivit.

Dlouhodobým záměrem občanského sdružení je vybudování centra komplexních služeb pro osoby se zdrav. postižením, seniory i veřejnost v prostorách bývalého kláštera a nemocnice v Nové Pace