Bezbariérová odpočinková trasa městem Nová Paka

 

 Bezbariérová  odpočinková trasa městem Nová Paka (délka trasy 2,5 km)

Trasa začíná u železniční zastávky Nová Paka Město, kde je bezbariérový přístup na nástupiště .  Přímo od zastávky je možné sestoupit lávkou z drobných dlažebních kostek (šířka 150 cm, sklon – 12 %) do nově upravených Jírových sadů, kde je krásný park s pomníkem padlých v první světové válce (z roku 1919) od sochařky Karly Vobišové . Je zde umístěno k odpočinku  několik dřevěných laviček.  V blízkosti Jírových sadů je možné navštívit bezbariérové dětské hřiště U Žáby. Odtud se dále  vydáme ulicí U Stadiónu směrem k MÚ, v jehož blízkosti se nachází bezbariérově řešený objekt Dům seniorů, před kterým je umístěna barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1729.  Dále pokračujeme pěší ulicí  Poděbradská na Masarykovo náměstí .  Zde projedeme podloubím,  kde se nachází bezbariérová prodejna potravin Jednota a částečně přístupný Hotel Centrál s kavárnou Café bar. Dominantou náměstí je gotický kostel sv. Mikuláše vystavěný v polovině 14. století, který je bohužel pro vozíčkáře nepřístupný. Ve středu náměstí se nachází Mariánský morový sloup z roku 1716, klasicistní kašna se sochou sv. Floriána na středovém pilíři z roku 1814 a pomník Mistra Jana Husa z roku 1897. Na okraji Masarykova náměstí  jsou  k dispozici bezbariérově přístupné  veřejné toalety WC.  Z náměstí pokračujeme ulicí Komenského (chodník šířka 250 cm), na jejímž konci se napojíme na ulici Legií. V ulici Komenského je možno navštívit kavárnu U Ámose (včetně bezbariérového sociální zařízení). V ulici Legií projedeme kolem bezbariérového  květinového studia Háčko do ulice K. Štiky , kde se nachází penzion Ježkovy statky, jehož součástí je  restaurace s bezbariérovým  sociálním zařízením. Bezbariérové ubytování bohužel k dispozici není. Od penzionu pokračujeme ulicí Harantova (chodník šířka 150 cm) ke kruhovému objezdu, kde se napojíme na ulici Kotíkova. V této ulici je nutné jet po silnici z důvodu velmi nevhodných nájezdů na chodník.  V této ulici je možné navštívit bezbariérovou restauraci Ká Zet (v létě možnost venkovního posezení). Na rozhraní ulic Kotíkova a Záhorského se nachází Gernatův dům. Jedná se kulturní památku roubeného domku, kde se konají různé veřejné akce, autorská čtení a hudební vystoupení. Roubenku provozuje Městské muzeum v Nové Pace jako nekuřáckou literární kavárnu. Na konci ulice zahneme doleva a dostaneme se k objektu Suchardův  dům, kde se konají různé výstavy. Je to novorenesanční dům zdobený bohatou sgrafitovou figurální a rostlinnou výzdobou, doplněný citáty, vystavěný v letech 1895–96 Antonínem Suchardou ml...  V jeho blízkosti  se nachází  objekt  Muzea  – klenotnice, kde je možné shlédnout sbírku drahých kamenů. Je zde také umístěno  městské informační centrum, kde jsou k dispozici  mnohé informace o městě a jeho okolí. Oba objekty jsou bezbariérově přístupné.  Dále pokračujeme ulicí  F. Procházky směrem k Masarykovu náměstí. Z tohoto místa je krásný výhled  na klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl vystavěn podle projektu Kryštofa Dientsenhofera v roce 1732. Také je zde umístěna zajímavá venkovní expozice zkamenělých stromů. Zde se napojíme na ulici Tyršova, kterou projedeme zpět k železniční zastávce Nová Paka Město.

Soubor: 
PřílohaVelikost
Image icon u_amosa.jpg53.04 KB