Cena sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro Ilonu Hylmarovou

Ve středu 20. listopadu byly v sídle Královéhradeckého kraje slavnostně vyhlášeny výsledky ankety Cena Královéhradeckého kraje za přínos v  sociálních službách. Mezi oceněnými v kategorii Osobnost sociální oblasti byla také pracovnice občanského sdružení Život bez bariér, pí. Ilona Hylmarová.  

Paní Ilona se věnuje jak řízení Centra bez bariér a v něm sídlících chráněných dílen, tak především podpoře jednotlivých klientů služby odborného sociálního poradenství a to nejenom prostřednictvím zajišťování provozu půjčovny kompenzačních pomůcek.

Ilona je velice obětavá, profesionální a trpělivě naslouchá všem, kteří si k ní přicházejí pro radu, a proto se na ni s důvěrou obrací jak klienti, tak zaměstnanci sdružení.

Gratulujeme k získanému ocenění!

Tým Života bez bariér, o.s.