Čert a Mikuláš na Denním stacionáři

Pokud zapátráme do historie tohoto svátku, dočteme se, že Svatý Mikuláš se narodil roku 230 a později byl biskupem v Myře v Lykii. Už za svého života byl velmi oblíbený mezi lidmi, proslul štědrostí k potřebným, jako obránce víry před pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných. Je to jeden z nejuctivanějších svatých v celém křesťanství.

Tento svátek je pak od středověku spojován s vírou v bohatství. V české tradici se nadílka odehrává v předvečer tohoto světcova svátku.
Mikuláš je představován v biskupském oděvu s dlouhým bílým vousem a je doprovázen anděly a čerty.  Andělé s Mikulášem roznášejí dárky, čerti se starají o symbolické „trestání“ a „strašení“ zlobivých dětí.

Ve čtvrtek 5. prosince jsme si také na Denním stacionáři tento svátek připomněli, když se pracovnice „převlékli“ za všechny tři zmiňované postavy a vytvořili tak našim uživatelům krásný zážitek. Společně s každým se pak konalo povídání o tom, kdo a proč „zlobil“ a kdo byl naopak hodný. K této atmosféře bezesporu patřilo i posezení s pohoštěním, které udělalo pomyslnou tečku za vydařeným dnem.