Den krásy, pohybu a relaxace

Dne 7. 12. 2018 se konala v novopackém hotelu Centrál adventní benefiční akce pod názvem Den krásy pohybu a relaxace.

Život bez bariér. z.ú přijal pozvání organizátorů paní Michaely Militké a Jana Pernera, neboť výtěžek z akce byl právě určen pro naši organizaci. V průběhu večera bylo možno shlédnout bubenickou show klientů našeho denního stacionáře pod vedením paní Ivany Novákové z DDM Stonožka - Nová Paka a poutavá  vystoupení dalších učinkujících. Nechyběly módní přehlídky, taneční vystoupení, zpěv v podání Jany Stehr nebo Evy Matějovské či zajímavé vyprávění Markéty Lisické, Martiny Čermákové nebo Moniky Stránské. Ředitelka Jitka Fučíková představila v průběhu večera  činnost organizace a plány týkající se revitalizace bývalého novopackého kláštera. Výtěžek z tomboly v částce 10.100,-Kč na podporu organizace Život bez bariér byl předán na závěr večera. Kromě jiného měli přítomní možnost zakoupit výrobky z keramiky, textilu z chráněné dílny ŽBB nebo knihu Poselství novopackého klášterního mnicha. Srdečně děkujeme i za finanční dar manželů Doubkových. 

Můžete se podívat na video z této akce zde