Denní stacionář bude vystavovat své práce

Uživatelé denního stacionáře Života bez bariér, z. ú., Nová Paka vystaví některé ze svých prací v rámci programu pořádaného k poctě jilemnického rodáka, básníka Zbynka Havlíčka.