Denní stacionář vystavuje své výtvarné práce v Jilemnici

V úterý ve večerních hodinách byl v Galerii Kotelna ve Společenském domě Jilm zahájen při příležitosti 50 let od úmrtí program k poctě surrealistického básníka a jilemnického rodáka Zbyňka Havlíčka, syna významného českého spisovatele Jaroslava Havlíčka. Program zaštiťuje Kulturní a informační kanál Jilemnicka, sbor Pecka a Společenský dům Jilm v Jilemnici. Vedle komponovaného večera, který program zahájil, jsou připraveny ještě dva literární večery ve dnech 26. 9. 2019 přednáška o osobnostech Zbyňka a Jaroslava Havlíčkových a 15. 10. 2019 komentované čtení z básní Zbyňka Havlíčka.

Pro Život bez bariér je důležité, že denní stacionář byl přizván k účasti na programu a získal možnost předvést výtvarné práce svých uživatelů. Jedná se většinou o volné kresby tužkou, pastelkou, voskovkou a malá část jsou enkaustické obrázky. Kresby nám zprostředkovávají vidění světa lidí s jiným mentálním nastavením: stále se opakující motivy předvedené v pestré barevné škále; předměty a situace, které mají pro uživatele význam; dlouhé řady skoro stejných tulipánů nás přenášejí do idylického místa, kde svítí slunce a voní tulipány, do okamžiků světla v jinak depresivním naladění výtvarníka.

Galerie Kotelna ve svém alternativním, intimním prostoru, který je ze dvou třetin zaplněn prácemi uživatelů denního stacionáře, nabídla možnost vidět výtvarné práce v širším kontextu, který nám uniká, pokud se zastavíme nad jedním výkresem. V rámci zahajovacího večera v komponovaném programu, kde se četly básně a dopisy, zpívaly texty, byla přiblížena osobnost a tvorba Zbyňka Havlíčka, který se jako dlouholetý psychoterapeut a psychoanalytik nechával inspirovat vnímáním světa lidí s duševním a mentálním znevýhodněním. Nejedná se tedy o náhodnou výstavu, ale objevujeme souvislosti s tezemi Zbyňka Havlíčka a vše do sebe zapadá.

Po zhlédnutí výstavy s překvapením zjišťujeme, že výstava se může rovnat výstavám moderního umění. My přihlížející si z ní vezměme poučení, že svět je pestrý a neobyčejný i ve věcech všedních a pro nás často banálních. Výtvarný projev je důležitým komunikačním kanálem a silnou alternativou k mluvenému slovu, který umožňuje navázat komunikaci a sdělit nesdělitelné. Zlomek prácí pro výstavu z nepřeberného množství přebrala a uspořádala Magdaléna Nováková.

Výtvarné práce je možné zhlédnout do 17. 10. 2019 vždy v době akcí, nebo před promítáním kina. V jiném čase je možné požádat o otevření galerie v kanceláři Společenského domu.

Děkujeme za možnost, že jsme se mohli zúčastnit.

Mgr. Magdaléna Nováková