Denní stacionář, ul. Opolského 165, Nová Paka

 Denní stacionář
 Opolského 165 

Částečně přístupný objekt

    

Vstup a interiér

Objekt se nachází ve svahu a skládá se ze dvou částí. V levé části objektu se nachází Denní stacionář, pravá část objektu slouží jako ubytovna pro správce a údržbářské dílny.

K hlavnímu vstupu do objektu vede nezpevněná komunikace zakončená prudším svahem se sklonem 17 %, která ústí na plochu ze zámkové dlažby. Hlavní vstup do objektu je bezbariérový, jednokřídlými dveřmi (šířka 124 cm) otevíranými mechanicky ven. U vstupu vpravo je v nice (šířka 155 cm, hloubka 50 cm) zabudovaná zvonková signalizace (výška 102 cm, odsazení od rohu 20 cm). Následuje zádveří (šířka 156 cm, hloubka 485 cm), které je zakončené jednokřídlými dveřmi (šířka 116 cm) otevíranými mechanicky do zádveří. Budova je jednopodlažní a v prostoru interiéru je možný bezbariérový pohyb.

Vedlejší vstup je v zadní části budovy jednokřídlými dveřmi (šířka 134 cm) otevíranými mechanicky směrem ven. 

Hygienické zázemí

V budově jsou k dispozici dvě přístupné společné toalety umístěné vedle sebe, přístupné z chodby. Jedna toaleta (dveře šířka 110 cm; kabina šířka 255 cm, hloubka 356 cm) je opatřena WC mísou s jedním sklopným madlem. Součástí toalety je masážní vana se zvedákem a masírovací lehátko. Druhá toaleta (dveře šířky 90 cm; kabina šířky 300 cm, hloubka 360 cm) je opatřena WC mísou se dvěma sklopnými madly a přístupnou sprchou.

Parkování

Přímo před budovou je k dispozici cca 10 parkovacích míst na ploše ze zámkové dlažby.  Parkovací místa pro držitele průkazu ZTP či ZTP/P nejsou vyhrazena.    

Fotodokumentace ke stažení zde           

Další informace na www.zbb.cz