Dětské hřiště U Žáby, Nová Paka

 Dětské hřiště U Žáby

 U Skautské klubovny

Objekt přístupný

  

Vstup a prostor

Dětský park se nachází v údolí Brdského potoka pod skautským domem a přímo navazuje na obnovený park Jírovy sady. Můžeme se k němu dostat  ze dvou směrů. 1. Z ulice U Stadionu (od Jírových sadů), kde je bezbariérový přechod ze silnice na zpevněnou pěší komunikaci (šířka 400 cm), která po cca 120 m plynule přechází na asfaltovou komunikaci (šířka 280 cm) vedoucí přímo do parku. Vlastní vchod je bezbariérový a je umožněn dvoukřídlovou ocelovou brankou (šířka 2x 90 cm) oboustranně otevíranou . Branka není uzamykatelná. Vedle branky je umístěna informační tabule, kde je uveden návštěvní řád.  2. Z ulice Svatojánská , kde je bezbariérový přístup ze silnice na asfaltovou komunikaci (šířka 500 cm), která se postupně zužuje (400 cm, 280 cm), klesá (sklon -7 %) a napojuje se na asfaltovou komunikaci (šířka 280 cm) vedoucí ze směru ulice U Stadionu. Z ulice Svatojánská vede ještě jeden bezbariérový vstup ze silnice nájezdem (sklon + 8%) na zpevněnou pěší komunikaci (šířka 200 cm), která se po cca 200 m svažuje (sklon -11%) a napojuje se na asfaltovou komunikaci (šířka 280 cm) vedoucí z ulice U Stadionu.

V prostoru parku jsou pěší zpevněné komunikace (šířka 200 cm), podél kterých je umístěno 7 laviček, pítko (výška vodovodního kohoutku 90 cm) a ptačí voliéra s exotickým ptactvem. Vybavení hřiště: Velká a malá skluzavka, trampolínka (průměr 100 cm), vahadlová houpačka , houpací hnízdo, pískoviště, dřevené solárium, herní sestava loď, tabule na kreslení, 3 houpačky (na ocelové pružině), balanční disky, balanční kůly a  otočná mísa.

 

Hygienické zázemí

Hygienické zázemí není k dispozici.

 

Parkování

Parkovat je možné v ulici U Stadionu, kde jsou 2 parkoviště (cca 8 parkovacích míst, cca 4 parkovací místa)  . Parkovací místo pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P je vyhrazeno.